Bøger / faglitteratur / lærebøger

Epidemiologi og evidens


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
328 sider: ill.
Udgivet
2017
Ophav
Genre og form
lærebøger
Målgruppe
for videregående sundhedsuddannelse

Beskrivelse


Epidemiologi og evidens 3. udgave er tænkt som lærebog til introduktionskurser i epidemiologi ved de videregående sundhedsuddannelser, herunder bl.a. medicin, sygepleje, ergo- og fysioterapi. Bogens teoridannelse er i vid udstrækning bygget op omkring illustrative eksempler. Det har den klare fordel, at man som læser undgår at blive trukket rundt i teoretisk-matematiske generaliseringer, inden man når til den konkrete anvendelse af epidemiologisk metode. Eksemplerne følges op med en kort beskrivelse af variationer eller afvigelser fra det generelle eksempel, og formler til beregning af de relevante parametre er samlet i en overskuelig boks i slutningen af hvert afsnit. Formålet er at sætte læseren i stand til at fortolke forskningsresultater, og vægten ligger på kritisk læsning fremfor beregningsfærdigheder. Bogen indeholder præcis den information man har brug for, når man som kliniker vil vurdere en videnskabelig artikel med epidemiologisk-statistiske briller, og den giver redskaberne til at omsætte forskningens resultater i en evidensbaseret praksis.

Indhold

De grundlæggende mål ; Associationsmål ; Design ; Information og informationsproblemer ; Selektion og selektionsproblemer ; Confounding ; Årsager og konsekvenser - hypoteser og evidens ; Vurdering af behandlingseffekt ; Evidensbaseret medicin ; Diagnostik ; Screening ; Sundhedsøkonomiske problemstillinger


Anmeldelser (6)


Sygeplejersken

Årg. 104, nr. 26 (2004)

af

af

Preben Ulrich Pedersen

Årg. 104, nr. 26 (2004)


Ugeskrift for læger

Årg. 166, nr. 46 (2004)

af

af

Torsten Munch-Hansen

Årg. 166, nr. 46 (2004)


Sygeplejersken

Årg. 118, nr. 10 (2018)

af

af

Preben Ulrich Pedersen

Årg. 118, nr. 10 (2018)


Månedsskrift for almen praksis

Årg. 90, nr. 8 (2012)

af

af

Anette Riisgaard Ribe

Årg. 90, nr. 8 (2012)