Bøger / faglitteratur

Eksistens og udødelighed : om erkendelseslæren i Martinus' kosmologi. Bind 1


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 18. dec. 2018

af

af

Jesper Wad

d. 18. dec. 2018

Det er rosværdigt, når et forlag satser (og risikerer) konsekvent, således Borgen der for kort tid siden startede genudgivelsen af Martinus' syvbinds værk Livets Bog, og som nu følger det opmed dette "elevarbejde". Per Bruus-Jensen modtog i en årrække personlig undervisning af Martinus, og det foreliggende værk rummer dels en gennemgang af Martinus' verdensbillede, og med dette somkritisk instrument, dels et opgør med den materialistiske erkendelsesmodel som er gældende i moderne naturvidenskab. Netop denne model, mener forfatteren, er årsag til videnskabernes nuværendeerkendelseskrise, som eksempel nævnes den såkaldte paradoksale fysik, hvor alle spørgsmål og svar synes at ende i negationer. Men krisen ses som et "tegn", "en naturens anvisning" på en supplerendeny forskningsretning og dertil hørende ny forskningsmetode. Ideelt set en forening af natur- og åndsvidenskab og dermed fødslen af en helhedsvidenskab, hvor forskning, religion og kunst er ét.Eksistens og udødelighed eret stort og ganske usædvanligt værk, vel nærmest at betegne som et videnskabsteoretisk bidrag, der hævder intuitiv erkendelse som en videnskabelig gyldig erfaring ogløsning. P B-J gør rede for sine tanker med omhu og tålmodighed, men det er ikke noget let tilgængeligt værk. Anbefales som introduktion til Martinus og til større biblioteker.