Bøger / faglitteratur / interviews

Egne børn - en bog om biologiske børn i familier med plejebørn


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
136 sider
Udgivet
2008
Ophav
Genre og form
interviews

Beskrivelse


På baggrund af kvalitative interviews med de biologiske børn i familier med plejebørn, beskrives hvordan børn og unge oplever livet i en familie med plejebørn.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 29. apr. 2008

af

af

Jytte Kjær Schou

d. 29. apr. 2008

Bogen er målrettet nuværende og kommende plejeforældre med egne børn og alle, der arbejder professionelt med plejefamilier.

Forfatteren er psykolog og har mange års erfaring med anbragte børn. Bogen er en omskrivning af forfatterens speciale fra 2006. Den bygger på en interviewundersøgelse af 7 biologiske børn i alderen 14-20 år og inddrager relevant, fortrinsvis udenlandsk forskning. Sproget er ikke tynget af fagterminologi, men man er ikke i tvivl om den akademiske baggrund for bogen, og et særligt afsnit redegør for den valgte forskningsmæssige metode og etiske betragtninger, som nok ikke er af stor interesse for plejeforældrene. Forskningen på området er sparsom, og forfatteren er forsigtig med at drage alt for håndfaste konklusioner, men på baggrund af interviewene har han sat fokus på 10 områder, som er af betydning for de biologiske børns livsvilkår og udvikling og dermed også for stabiliteten i plejefamilien Hvert tema suppleres desuden med gode råd fra psykologer og andre eksperter på området.

På dansk findes kun en ældre undersøgelse på området Kærlighed og næstekærlighed : om leveforholdene for plejefamiliers egne børn, 1998.

En forskningsbaseret, men omarbejdet og lettilgængelig bog med en forholdsvis snæver målgruppe, som belyser et forsømt område og giver plejeforældre en anvendelig hjælp til at sikre deres biologiske børns tarv og medindflydelse.