Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Dyr i sø og å. Svane, snog, gedde, grøn frø. Bind 1


Beskrivelse


Om om svanen, snogen, gedden og den grønne frø. For hvert dyr gives en beskrivelse af udseende, føde, formering, fødekædeplacering, fjender og levested. I en kort verssat tekst ledsaget af farvefotos.