Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Dyr i sø og å. Odder, guldsmed, ål, hejre. Bind 2


Beskrivelse


Om odderen, guldsmeden, ålen og hejren. For hvert dyr gives en beskrivelse af udseende, føde, formering, fødekædeplacering, fjender og levested. I en kort verssat tekst ledsaget af farvefotos.