Bøger / faglitteratur til børn / undervisningsmaterialer

Dyr i sø og å. Bæver, lappe-dykker, ørred, flod-krebs. Bind 3


Beskrivelse


Om bæveren, lappedykkeren, ørreden og flodkrebsen. For hvert dyr gives en beskrivelse af udseende, føde, levested og fødekædeplacering.