Bøger / faglitteratur

Digital dannelse : udfordringer, erfaringer og perspektiver fra Randers HF & VUC


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
193 sider: ill. (nogle i farver)
Udgivet
2015
Ophav
Målgruppe
for lærere, for studerende

Beskrivelse


Bogen præsenterer en nødvendighedens didaktik, idet mangfoldigheden af kursister på HF og VUC er stor. Dette gælder i udpræget grad i det nye digitale mediemiljø. Hvis HF- og VUC-uddannelserne skal hjælpe kursisterne med at blive digitalt dannede, må man udvikle måder at arbejde med medier på i undervisningen, der både udfordrer og hjælper den sammensatte kursistgruppe. Det gælder også, hvis man vil bruge digitale medier til generelt at skabe vedkommende undervisning i det 21. århundrede. - Randers HF & VUC har i 2012-2015 haft it-udvikling som strategisk indsatsområde. Ledelse og lærere har som følge heraf kastet sig ud i aktionsforskningsprojektet BIT – der står for it i bredden. Ambitionen var at udvikle måder at inddrage it og digitale medier i undervisningen på, som ikke blot gavner de fagligt stærke, men favner hele den bredde kursist-gruppe, som befolker HF og VUC. For at kvalificere projektet valgte skolen at tilknytte to forskere for at give inspiration, feedback og medvirke til at evaluere projektet og dets aktioner.
Gennem artikler fra forskerne, lærerne og ledelsen formidler bogen projektets udfordringer, erfaringer og perspektiver: Hvordan modvirker man den distraktion, som de nye medier som fx Facebook bevirker? Hvordan udnytter man de fordele for interaktion og læring, som følger med de nye medier? Hvordan medvirker man til, at kursisterne bliver digitalt dannede? Hvilke nye perspektiver for læring, dannelse og vidensarbejde åbner det digitale for? Hvilke former for it-brug er gavnlige for kursisterne på HF og VUC? Hvordan kan it bruges til at skabe bedre deltagelse, motivation og aktivitet?
Bogen henvender sig til lærere og studerende på HF og VUC, og til alle undervisere, idet problemstillingerne og de nye muligheder er generelle og går på tværs af alle uddannelser.

Indhold

Forskerne : problemer og udfordringer (Udfordringer og dannelse i det digitale mediemiljø / Mikael Paulsen og Jesper Tække) ; Lærerne : aktioner og erfaringer (Anette Nielsen: En novelle som filmudgivelse. John Valentin Mikkelsen: Spil til repetition af faglige begreber ; Opsamling af data i de naturvidenskabelige fag. Anders Bloch: Aktivering og sekvensering med socartive og videoer i matematik. Jákup Sloth Jacobsen: Quiz og leg motiverer kursisterne i undervisningen. Connie Anette Nordholt: IMovie som redskab i engelsk litteraturundervisning. Chanett Dichmann Karlsen: Blogs og andre sociale medier i engelsk. Soffy Løvschall: Skriftligt arbejde i dansk med fælles online-processkrivning. Søren Dall: Fælles onlinedokumenter i historie. Karsten Mathiesen: Google Docs til mængdeberegningsopgaver i NF-kemi. Henrik Mikkelsen: Kursisterne som vidensproducenter. Kirsten Torre Eriksen: Wikispaces og andre medier i matematik. Hannah Hunt Nørgaard: Fokus på it for kursister med dansk som andetsprog. Tomat-teknikken - et arbejde med at bevidstgøre kursisterne / Anders Bloch og Maibritt Schmitt) ; Lederne : organisering og udbytte (Bent Ladegaard: Resultater : BIT-projektet i tal og grafer. Bent Vinther Sørensen: BIT-projektet i et ledelsesperspektiv - overvejelser og gode råd) ; Forskerne : muligheder og perspektiver (Undervisningens muligheder i det digitale mediemiljø / Mikael Paulsen og Jesper Tække)


Informationer og udgaver