Gå til indholdDidaktik i udvikling

Fysiske materialer leveres til dit lokale bibliotek

Findes på 62 biblioteker - Detaljer


Sprog

dansk

Længde

384 sider, illustreret

Udgivet

2018

Bidrag

Torben Spanget Christensen m. fl. (redaktør),

Connie Møller Christensen (oversætter)


Indhold


Indhold: Indholdsdimensionen i didaktik (Ane Qvortrup: Dialogen mellem almen didaktik og fagdidaktik - komplementaritet og eklekticisme som didaktiske kernebegreber. Sigmund Ongstad: Fagdidaktisk forskning i Norden. Jon Schmidt: Tekster, skrivere og skrivekulturer i samspil - et økologisk blik på udviklingstræk i nordisk skriveforskning. Nikolaj Elf: Didaktikkens (re)modellinger - med Skriverudviklingsmodellen som eksempel. Skriftelighedsdidaktik i praksis - et historisk blik / Jytte Melin & Lisbeth Pedersen). Didaktikkens former (Karen Sonne Jakobsen: Kreativitet i elevskrivning - ukonventionalitet og imagination i elevers fremmedsprogede tekster. Tina Høegh: Faglig mundtlighed og den mundtlige undervisnings former. Anke Piekut: Narrativ læring. Kristina Danielsson: Multimodalitetens betydning for fagdidaktisk forskning. Opgaver og elevers produktfremstilling i skolens fag - bidrag til et opgavedidaktisk reflektionsværktøj / Jesper Bremholm & Marie Falkesgaard Slot). Didaktisk organisering (Peter Hobel: Elevholdninger til fag og fagligt samspil - udfordringer til den sammenlignende fagdidaktik. Didaktik og kontekst - vi trænger til en teoretisk afklaring af kontekstbegrebet i literacy-didaktikken / Kristine Kabel & Lene Storgaard Bock. Dorthe Fristrup: Didaktik i det gymnasiale sproglandskab - didaktik og uddannelse i overblik. Peter Henrik Raa: Skoler og ledelse af kapacitetsopbygning). Normativitet i didaktik (Torben Spanget Christensen: Etnografisk teamwork - transparens og kvalitetskontrol i etnografiske undersøgelser. Theresa Lillis: Evalueringsregimer i forståelsen af skrivning - og forsøg på at forstå dem. Karen Borgnakke: Lærerfaglighed og didaktisering - empirisk og analytisk set. Jeppe Bundsgaard: Test og måling i fagene. Frans Gregersen: Fra modsætning til mulig forening - om forholdet mellem kvantitativ og kvalitativ sprogpædagogisk forskning (et læsedrama))


Anmeldelser (3)


1. jun. 2018

I 20 kapitler gøres der status over didaktikkens udvikling, men der ses også fremad til glæde for alle der interesserer sig for didaktiske problemstillinger i forhold til grundskolen og gymnasiet fx undervisere, studerende og forskere

.

Bogen forsøger at besvare hvad der kendetegner didaktik i den tidsperiode, vi lever i nu. Da det tyder på at vi i det 21. årh. som uddannelsessystem er på vej ud af den moderne epoke og ind i en ny, forsøger bogen at besvare hvordan dette vil påvirke didaktikken. Bogen består af fire dele: Refleksion over didaktikkens indholdsdimension, Hvordan nyere didaktisk forskning har fokuseret på didaktikkens former, Didaktikkens funktion, brug eller organisering og Didaktikkens normativitet. Bogen pointerer at det er vigtigt at læreren bruger didaktikken til at forstå og tænke handlemuligheder i forhold til konkrete situationer og udfordringer

.

Bogen har en god blanding af teori og praksiseksempler fx behandler bogen temaer som skriftlighed, fagligt samspil og evaluering. Bogen er meget omfattende og informationstæt, men de enkelte kapitler er opdelt i mange små afsnit, der giver en fornuftig overskuelighed. Det er spændende at det er danske og internationale forskere og repræsentanter fra praksis der har skrevet bogens 20 kapitler

.

Bogen kan relateres til 

Didaktikhåndbogen


 der også er en omfattende bog

.

Lektørudtalelse

Af

Boy Olesen

Tidsskrift for professionsstudier

Af

Anne Bock

Nr. 29 (2019)

Fagbladet folkeskolen online

Af

Helge Christiansen (f. 1941-12-30)

d. 31. okt. 2018


Informationer og udgaver

Bog

2018

Titel

Didaktik i udvikling

Udgiver

Klim

Udgivelsesår

2018

DK5

37.01

Længde

384 sider, illustreret

ISBN

9788772042206

Opstilling i folkebiblioteker

37.01, Didaktik

Anvendt sprog

Delvis oversat fra norsk og engelsk

Udgave

1. udgave

E-bog

2018

Titel

Didaktik i udvikling

Udgiver

Klim

Udgivelsesår

2018

DK5

37.01

Længde

384 sider, illustreret

ISBN

9788772042732

Opstilling i folkebiblioteker

37.01, Didaktik

Note

Downloades i EPUB-format

Anvendt sprog

Delvis oversat fra norsk og engelsk

Udgave

1. udgave