Gå til indholdDewey i dag : en håndsrækning til læreruddannelsen


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog

dansk

Længde

96 sider

Udgivet

2007

Originaludgave

2007


I samme serie

Projektarbejde i folkeskolen

Marianne Dreyer

Skoledage. Bind 1

Projekt Skolesprog

Familier i krise

Steen Lykke Pedersen

Skoledage. Bind 2

Projekt Skolesprog

Grænser for fællesskab

Liselotte Taarup

Den politiske skolebog

Ruth Mulvad

Samtaler med lærere

De kom på efg...

Henriette Christrup

Pædagogik og barndom

Jørgen Felding

Praksischok

Evy Olsen

Arbejdserfaringer i produktionsspil

Chresten Kruchov

Efg undervisning

Henriette Christrup

Børneskolen

Helga Bugge

Sundhed, pædagogik og samfund

Henrik Johannessen

Modkvalificeringens pædagogik

Knud Illeris

Rapport fra en arbejdsskole

Knud Jensen (f. 1941)

Narcissisme

Jens Frimodt

Skoletræthed

Helle Theilgaard Jacobsen

Børns modstand, modstand mod børn

Winnie Borggaard

Ungdom, socialisation og narcissisme

Selvforvaltningspædagogik

Jens Rasmussen (f. 1949-02-04)

Lektier - nej tak!

Finn Held

Danskundervisning i folkeskolen

Martin Jørgensen (f. 1943)

Av for Søren!

Ib H. Larsen (f. 1955)

Ungdomspsykologi

Knud Illeris

Når græsset grønnes ...

Flemming Andersen (f. 1942)

Pigerum, drengerum & lærererfaringer

Karl Georg Holst

Goddag hjem - økseskaft

Birte Ravn

Leg og virkelighed

Jørgen Felding

Mikroteknologi, skole og opdragelse

Gunnar Green

Skoleudvikling

Bidrag til den danske skoles historie. Bind 1 : 1536-1784

Joakim Larsen (f. 1846)

Unge om opdragelse

Søren Smidt (f. 1955)

Bidrag til den danske skoles historie. Bind 2 : 1784-1818

Joakim Larsen (f. 1846)

Bidrag til den danske skoles historie. Bind 3 : 1818-1898

Joakim Larsen (f. 1846)

Bidrag til den danske skoles historie. Bind 4 : 1898-1984

Joakim Larsen (f. 1846)

Bidrag til den danske skoles historie. Bind 4, 1898-1984

Joakim Larsen

Bidrag til den danske skoles historie 1898-1984

Skoleliv - pigeliv

Voksenundervisning - hverdagsliv og erfaring

Henning Salling Olesen

Grundbog i projektarbejde

Jens Berthelsen (f. 1938)

Og hva' ka' man så lære af det?

Thorkild Thejsen

To sider af samme sag -

Birgit Christensen (f. 1934)

Fred, frihed og undervisning

Thorkild Thejsen

Video

Gunnar Witt

De skrappe drenge og den moderne pædagogik

Niels Kryger (f. 1947)

De skæve køn. Del 1 : Teori og kritik

Birgitte Simonsen (f. 1949)

De skæve køn. Del 2 og 3 : Historie og perspektiv

Birgitte Simonsen (f. 1949)

Pædagogisk udviklingsarbejde

Knud Illeris

Ledelse, samarbejde og udvikling i skolen

Samtalen i skolen

John Cederstrøm

Thora - historien om en lærerinde

Ulla Ambrosius Madsen

Pædagogikkens betydning

Knud Illeris

Læring, samtale, organisation

Niklas Luhmann - iagttaget

Peter Fuchs

Socialisering og læring i det refleksivt moderne

Jens Rasmussen (f. 1949-02-04)

Projektarbejdets relationer

Søren Smidt (f. 1955)

Kognitionspsykologi

Tia Hansen

Projektarbejde i praksis

Anders Mathiesen (f. 1942)

Projektarbejde i praksis

Udvikling gennem deltagelse

Lise Tingleff Nielsen

Skole og samfund under omstilling

Henrik Windinge

Luhmann anvendt

Mesterlære retur

Merete Munk

Skriftlighed i læreruddannelsen

Lene Storgaard Brok

Skole og hjem samarbejdet

Det vidende samfund

Lars Qvortrup

En lys fremtid?

Jonas Frykman

Praktik i læreruddannelsen

Ole Gade

Konstruktivistiske bidrag

Jens Rasmussen (f. 1949-02-04)

Blended learning

Karsten Gynther

Folkeskolen og de oversete - livsformernes modsætninger

Interaktion og læring

Gennem demokrati til demokrati?

Hans Dorf

Luhmann og erkendelse

Konstruktivistiske rødder og grene

God undervisning

Peter Andersen (f. 1973-03-19)

Magtens kartografi

Magt & oplysning

Stefan Hermann

Evalueringsfaglighed i skolen

Claus Madsen (f. 1974-06-22)

Dewey i dag

Ingen arme, ingen kager!

Indføring i systemteorien

Niklas Luhmann

Luhmann og dannelse

Skab dig!

Luhmann og organisation

Medborgerskab - en udfordring til efterskolen

Sundhedsvæsenet i et konstruktivistisk perspektiv

Lektiehjælp i SFO'en

Iben Valentin Jensen

Samfundets vilkår

Jesper Tække

Læring retur

Gert J. J. Biesta

Fagre nye læringsliv

Zygmunt Bauman

Lektier og forældrestøtte

Adam Valeur Hansen

Indskolingens socialpsykologi

Leni Rosa Astrup

Samfundsteori & samtidsdiagnose

Skolen i virkeligheden

Sociale medier i gymnasiet

Michael Paulsen (f. 1974)

Den pædagogiske profession

Kampen om eleven

Claus Munch Drejer

Teori- og praksisdidaktik

Lisbeth Haastrup


Anmeldelser (1)


1. jan. 1970

Bogen henvender sig til studerende på seminariet og lærere på efteruddannelse. Den er svært tilgængelig, og mange vil sikkert have mest glæde af gennemgå stoffet i klassen eller i arbejdsgrupper.

Tre artikler i serien En håndsrækning til læreruddannelsen der diskuterer John Deweys tanker om uddannelse, dannelse og læring. Fælles for dem er, at de peger på en uberettiget kritik af teorierne som værende for individualistisk orienterede. Vi lever i en verden, hvor moral, normer og værdier er i konstant forandring. I den forbindelse er Dewey blevet (mis)brugt til udvikle et selvdannelsesideal. Det er forfatterne uenige i og beskriver de sider af Deweys teorier, som særligt sigter på fællesskabet som læringssted. Den første artikel opstiller et pragmatisk dannelsesideal som et alternativ til den individuelt orienterede dannelse. Den anden beskriver et læringsbegreb som favner et bredt spekter af erfaringer bl.a. æstiske og emonotionelle. Den tredje argumenterer for, at kendskabet til Dewey herhjemme er begrænset til metodikken ved projektarbejder, og at det bør udvides med teorierne om passiv og aktiv erfaring samt dømmekraftsbegrebet til at blive et selvstændigt læringsbegreb. Der findes en lang række litteraturhenvisninger.

Bogen vil fungere godt sammen med Konstruktivistiske rødder og grene og John Dewey : en introduktion.

En vanskelig samling tekster, der, i det rette forum, bør kunne give anledning til erfaring, afklaring og diskussioner.

Lektørudtalelse

Af

Mads Overmark


Informationer og udgaver

Bog

2007