Bøger / faglitteratur / disputatser

Det strafferetlige legalitetsprincip : hjemmel og fortolkning


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
602 sider
Udgivet
2008
Ophav
Genre og form
disputatser

Beskrivelse


Denne afhandling angår det strafferetlige legalitetsprincip, som det har fundet udtryk i straffelovens § 1. Princippet indeholder både hjemmelskrav og krav til den strafferetlige fortolkning. De retlige implikationer for den strafferetlige normfastsættelse og den strafferetlige retsanvendelse, som følger af straffelovens § 1, er indgående analyseret i afhandlingen. Bogen henvender sig i særlig grad til dommere, anklagere og forsvarere, men vil desuden være relevant for alle, der ønsker at beskæftige sig indgående med strafferetten. Forfatteren er adjunkt i strafferet ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Afhandlingen er forfatterens ph.d.-afhandling.

Anmeldelser (3)


Juristen

Årg. 90, nr. 7 (2008)

af

af

Peter Blume

Årg. 90, nr. 7 (2008)


Ugeskrift for retsvæsen

[Årg. 142], nr. 46 (2008)

af

af

Gorm Toftegaard Nielsen

[Årg. 142], nr. 46 (2008)


Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab

Årg. 96, nr. 3 (2009)

af

af

Gorm Toftegaard Nielsen

Årg. 96, nr. 3 (2009)