Bøger / faglitteratur

Det legende lærende barn : i en udviklingspædagogisk teori


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
268 sider
Udgivet
2005

Indhold

Baggrund (Et perspektiv i tiden ; Nogle holdninger inden for det børnehavepædagogiske felt ; Leg som en måde at forstå sin omverden på) ; Den fænomenologiske forskningstilgangs grundlag (Fænomenologien som grundlag for børnehavepædagogisk teoridannelse ; Børns erfaringer og måder at erfare på ; Udskillelse, variation og retning ; Metakognition og metakognitive dialoger ; Læring som forandring af omverdenen) ; Udviklingspædagogikkens teoretiske fremvækst af empirien (Barnets bevidsthed om sin egen læring ; Læring som objekt ; Matematik som objekt ; Kulturelle aspekter af omverdenen som objekt ; Skriftsproget som objekt ; Naturen som objekt ; At udvikle børnehavebørns forståelse) ; Børnehavebørnene, fremtiden og pædagogikken (Hvad skal børnene lære i børnehaven? ; Fremtiden i et globalt og kreativt samfund)


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 15. sep. 2005

af

af

Boy Olesen

d. 15. sep. 2005

I udarbejdelsen af pædagogiske læreplaner er denne bog en grundbog. Ansvaret for børns udvikling er delt mellem forældre og professionelle pædagoger. Den voksne har ændret rolle fra socialisator i forhold til det passiv-modtagende barn, og er nu blevet medskabende af børns læring og udvikling. Leg og læring er integreret i et udviklingsperspektiv. Hvor godt man udvikler sig som individ handler om, hvor godt man kommer ud af hvert stadie på en måde der er i overensstemmelse med naturen. Der findes særligt modtagelige indlæringsperioder. Bogen indeholder ligeledes en oversigt over en række kendte børnehavepædagogiske programmer, der alle indeholder målsætninger og antagelser om børns læring fx Piaget, Vygotsky, Fröbel, Erikson, Montesorri, Reggio Emilia etc. Pædagogikken betragtes som værdifuld i nuet, og ikke kun som en forberedelse til fremtiden. Et af bogens budskaber er barnets bevidsthed om egen læring, børns forståelse af læring, forståelse af naturen, matematikken, skriftsproget, altså at udvikle børnehavebørns forståelse af deres omverden. Afslutningsvis rejser bogen nogle fremtidsrettede problemstillinger. Hvad skal børnene lære i børnehaven? Hvilke kompetencer er det vigtigt, at børn udvikler i fremtidens samfund? Bogen er et "must" i pædagoguddannelsen, men alle som arbejder indenfor området og andre interesserede får her et godt bud på en udviklingspædagogisk teori.