Gå til indholdDet hvide snit : psykokirurgi og dansk psykiatri 1922-1983

Fysiske materialer leveres til dit lokale bibliotek

Findes på 59 biblioteker - Detaljer


Sprog

dansk

Længde

475 sider, illustreret (nogle i farver)

Udgivet

2010


Indhold


Indhold: Del 1 (Statens sindssygevæsen : om hospitaler og direktorat - udviklingslinjer 1922-1953

Malaria i mellemkrigstiden : om malariabehandling og andre psykiatriske terapier 1922-1937

Chok og koma : om chokbehandling med insulin og cardiazol 1937-1942

Teorier og terapier : om chokbehandling, diagnoser og psykiatriske lærebøger 1938-1942)

Del 2 (Noget for sig : om lobotomi, elektrochok og planer for psykiatrien 1939-1947

Verdens ende : om lobotomi og Sindssygehospitalet i Vordingborg 1940-1947

Knivens apostle : om lobotomi, direktorat og offentlighed 1946-1956

Sidste udvej? : om udvælgelse af patienter til lobotomi i Vordingborg 1947-1956

Kvinder og psykopatiens problem : om køn og kontrol i Vordingborg 1947-1956)

Del 3 (Et spørgsmål om samtykke : om tvang og tilsagn til lobotomi 1946-1958

Lobotomia sequelae : om følgevirkninger af lobotomi 1955-1983

Sidste snit : opsamling og konklusion)


I samme serie


Folkelige bevægelser i Danmark

Foranderlige landskaber

Foranderlige landskaber

Per Grau Møller

Nyt lys over oktober 1943

Hans Kirchhoff (f. 1933)

Talt og skrevet

Finnbogi Guðmundsson

Almendannelse som ledestjerne

Harry Haue

Familien Estrup gennem 300 år

Jesper Thomassen

Værdisætning af sundhed

Kjeld Møller Pedersen

Skattesnyderiets historie

Gunnar Viby Mogensen

Befolkningsfremmende foranstaltninger og faldende børnedødelighed

Grethe Banggaard

Mellem hammer, segl og hagekors

Jørgen Laustsen (f. 1973)

Et nyt Mellemøsten?

"Kedeligt har det i hvert fald ikke været -"

Jens Ringsmose

Kommunestørrelse og lokalt demokrati

Selvevalueringens hvide sejl

I jernlænker

Ruth Andersen (f. 1921)

Den kolde krig på hjemmefronten

Det glemte mytteri

Ib Nordby

Historiefagets teoretiske udfordring

Ringene samles

Jørn Hansen (f. 1950)

De første kristnes religion

Gerd Theissen

H.C. Andersens eventyr i billeder

Thorkild Borup Jensen

- For at blive en god lærer

Karen B. Braad

Hvorfor skulle der ikke kunne være en offentlig fornuft?

Gitte Meyer

Den politiske historie om Den Økonomiske og Monetære Union

Erik Hoffmeyer

Småstat, magt og sikkerhed

Kristine K. N. Midtgaard

Dansk uddannelseshistorisk bibliografi 1948-2004

Christian Larsen (f. 1974-06-16)

13 reformer af den danske velfærdsstat

Kildekritikkens begrebshistorie

Jeppe Nevers

Af hensyn til konsekvenserne

Lone Rünitz

Demokratiets skyggeside

Cecilie Felicia Stokholm Banke

Etik & videnskabsteori i sundhedsfagene

Morten Severinsen

Besættelsestidens økonomiske og erhvervsmæssige forhold

Ole Brandenborg Jensen

A Fusion of Traditions. Liturgical Music in the Copenhagen Synagogue

Coming to a theater near you

Helle Porsdam

Mellemøsthåndbogen

Den danske borgmester

Den danske borgmester

Hilmar Baunsgård

Henning Nielsen (f. 1952-01-15)

Hilmar Baunsgaard

Henning Nielsen (f. 1952-01-15)

Krig fra først til sidst

Folkevandringen til de rige lande

Gunnar Viby Mogensen

Evalueringskultur

Peter Dahler-Larsen

13 løsninger for den danske velfærdsstat

Omverdenen trænger sig på

Den danske alderdomsforsørgelseslovgivnings udvikling. Bind 2

Jørn Henrik Petersen (f. 1944)

Nordvestjyske bønder som kreaturhandlere i Nordsørummet

Esben Graugaard

Nordvestjyske bønder som kreaturhandlere i Nordsørummet

Esben Graugaard

Fodbold med fjenden

Kierkegaards kritik af den triumferende kirke

Jens Rasmussen (f. 1949-12-04)

Kampen om den nye kommune

Stort er godt

Stort er godt

Poul Erik Mouritzen

Håndværk & horisonter

Rasmus Antoft

Children's welfare. Volume 1

Helmut Wintersberger

Children's welfare. Volume 2

Helga Zeiher

13 værdier bag den danske velfærdsstat

13 værdier bag den danske velfærdsstat

Nye kolde krige i Mellemøsten

Passion og paranoia

Charlotte Bloch

Mellem kontinuitet og forandring

Indvandrerne i Danmarks historie

Bent Østergaard

Landvindinger

Introduktion til demografisk metode

Lisbeth B. Knudsen (f. 1948)

Matematikundervisningen i Danmark i 1900-tallet. Bind 2

Hans Christian Hansen (f. 1947)

Matematikundervisningen i Danmark i 1900-tallet. Bind 1

Hans Christian Hansen (f. 1947)

Medicin uden grænser

Henrik Tjørnelund

Nye kommunalvalg?

Nye kommunalvalg?

Fører uden folk

Ole Ravn (f. 1942)

Anerkendelsespolitik

Anerkendelsespolitik

Udviklingsteologi

Kvalitetens beskaffenhed

Peter Dahler-Larsen

Lokalt politisk lederskab

Lokalt politisk lederskab

Teflon og bullshit?

Væk fra afgrunden

Lotte Jensen (f. 1963-05-29)

Oprøret i Parken

Bag kulissen i konstruktionen af kvalitet

Det danske slavehandelsforbud 1792

Erik Gøbel

Den utænkelige reform

Den utænkelige reform

Memento mori

Et andet nyt Mellemøsten

Traditionen tro?

Else Marie Kofod

Holger Danske. Bind 1

Peter Birkelund

Holger Danske. Bind 2

Peter Birkelund

Renæssancen i svøb

De nazistiske koncentrationslejre

Therkel Stræde

De nazistiske koncentrationslejre

De nazistiske koncentrationslejre

Partier og partisystemer i forandring

Træ og visioner

Kristoffer Jensen (f. 1973-02-12)

Cowboynationen

Torben Huus Larsen

Den danske regionskonstruktion

Henrik Christoffersen (f. 1950)

Religionstolerance og religionsfrihed

Jens Rasmussen (f. 1949-12-04)

Mellemøjeblikke

Margit Hartyani

Kulturel diversitet

Kulturel diversitet


Anmeldelser (7)


11. okt. 2010

For interesserede i psykiatriens historie og hermed også i et stykke samfundshistorie. Henvender sig både til fagfolk, alment interesserede, studerende fra de ældste gymnasieklasser og opefter. Bogen er en stor mundfuld, men ikke svær at læse

.

Forfatteren beskriver statens sindssygevæsen fra 1922-1983. Første del er om hospitalernes udvikling og forskellige behandlingsformer som malariabehandling og elektrochok. I 2. del koncentrerer forfatteren sig hovedsageligt om lobotomien eller det hvide snit, hvor man borer huller i kraniet og overskærer nervebaner. I 3. del hører vi om tvang og følgevirkninger. Alle kapitler er fulgt op af fyldige litteraturlister, og til slut underbygges afsnittene af statistik og grafer. Det hvide snit blev brugt i udstrakt grad i Danmark sammen med elektrochok indtil psykofarmaka i nogen grad tog over. Vi får her et billede af de forhold og tanker, der lå til grund for denne udvikling. Jesper Vaczy Kragh er ph.d. i medicinhistorie og ansat ved Medicinsk Museion

.

Forfatteren har redigeret Psykiatriens historie i Danmark, 2008 og bidraget med flere afsnit. Den tegner historien tilbage til 1600 og op til nutiden, men nævner kun lobotomien ganske kort. Iøvrigt findes der ikke andet nyere værk om denne kontroversielle behandlingsform

.

Et vægtigt værk, der foruden at give et indblik i en behandlingsform, der nød stor respekt langt op i sidste århundrede og blev anset for at have stort potentiale, også tegner et billede af samfundets syn på patienterne

.

Lektørudtalelse

Af

Jette Landberg

Psykolog nyt

Af

Birgitte Brun

Årg. 65, nr. 7 (2011)

Politiken

Af

Christian Graugaard

d. 15. dec. 2010

Sind bladet

Af

Jesper Steen Andersen

Årg. 40, nr. 1 (2011)

Social kritik

Af

Karen Ellen Spannow

Årg. 23, nr. 126 (2011)

Dansk medicinhistorisk årbog

Af

Per Vestergaard

2011

Weekendavisen

Af

Ulrik Langen

d. 10. dec. 2010


Informationer og udgaver

Bog

2010

Titel

Det hvide snit : psykokirurgi og dansk psykiatri 1922-1983

Udgiver

Syddansk Universitetsforlag

Udgivelsesår

2010

DK5

61.661

Længde

475 sider, illustreret (nogle i farver)

ISBN

9788776744038

Opstilling i folkebiblioteker

61.661, Kragh