Bøger / faglitteratur

Det dobbelte blik : se styrkerne i det særlige hos børn og unge i udsatte positioner


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
200 sider
Udgivet
2017
Ophav
Målgruppe
for socialarbejdere, for socialfaglig uddannelse, for pædagoger, for pædagoguddannelse

Beskrivelse


Netop i kraft af deres ’særlighed’ har børn og unge i udsatte positioner ofte ressourcer og styrker, som vi overser. Denne bog giver dig konkrete refleksions- og supervisionsredskaber til at se disse muligheder og styrker. Gennem eksempler og cases præsenterer den et mindset – Det dobbelte blik – der søger at minimere udfordringer og samtidig understøtte styrkepotentiale hos børn og unge. Det dobbelte blik er ikke et koncept, men et grundlæggende mindset, der kan kombineres med og styrke allerede kendte metoder i den daglige praksis. Første del præsenterer Det dobbelte bliks teori og metoder, derefter zoomes ind på de forskellige kontekster, hvor Det dobbelte blik kan gøre en forskel: i forhold til det enkelte barn, i daginstitutioner og på opholdssteder, på personalemøder og i plejefamilier. Til bogens metoder hører arbejdsark og Den særlige ordbog. Bogen henvender sig til studerende og praktikere inden for det pædagogiske og socialfaglige felt.

Indhold

Teoretiske og metodiske ressourcer (Det dobbelte blik ; Stigmatisering og anerkendelse ; Resiliens, anerkendelse og ressourcefokus - aktuelle strømninger i tiden ; Vend-på-hovedet-workshop ; De Bonos tænkehatte ; Flere metoder til at styrke Det dobbelte blik) ; Det dobbelte blik i praksis (Inddragelse af børn og unge ; Det dobbelte blik på døgninstitutioner og opholdssteder ; Det dobbelte blik i plejefamilier ; Andre kontekster og aktører ; Perspektivering)


Anmeldelser (2)


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 20. okt. 2017

af

af

Heidi Friborg Christophersen

d. 20. okt. 2017


Sygeplejersken

Årg. 118, nr. 6 (2018)

af

af

Hanne Lindhardt (sundhedsplejerske)

Årg. 118, nr. 6 (2018)