Bøger / faglitteratur

Den offentlige debat - mål, middel eller mantra?


Beskrivelse


Diskussion af begrebet "den offentlige debat" både i et historisk og aktuelt perspektiv.

I samme serie


Anmeldelser (4)


Bibliotekernes vurdering

d. 20. maj 1999

af

af

Søren Brunbech

d. 20. maj 1999

De to medieforskere undersøger og diskuterer begrebet den offentlige debat både i et historisk og aktuelt perspektiv. Den offentlige debat kan være et mål i sig selv for den demokratiske udvikling, den kan være et middel i en politisk beslutningsproces, og endelig kan den bruges som en institution man kan henvise besværlige politiske problemer til. Idealet om et offentlig rum hvor uafhængige borgere kan diskutere principielle sager af betydning for almenvellet har haft praktisk betydning for den måde det danske demokrati er udviklet på. I dag bruges den offentlige debat mest som et politisk kampmiddel hvor komplicerede problemer ofte reduceres til et spørgsmål om at være for eller imod. Forfatterne undersøger vilkårene for den offentlige debat i dag ved at analysere debatsiderne i de store morgenaviser en tilfældig dag. De konkluderer at aviserne faktisk udgør et offentligt rum der giver plads til en diskussion med mange synsvinkler, men at problemet snarere er om der er nogen der lytter og handler på grundlag af debatten. Det er en spændende og tankevækkende debatbog om en vigtig demokratisk institution. Ud over at henvende sig til den almindeligt interesserede læser vil den nok også finde anvendelser på de journalistiske uddannelser.


Aktuelt

d. 7. juni 1999

af

af

Jan Juul Christensen

d. 7. juni 1999


Jyllands-posten

d. 7. juni 1999

af

af

Gerhardt Eriksen

d. 7. juni 1999