Bøger / faglitteratur / lærebøger

Den gode patientsamtale


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
271 sider
Udgivet
2023
Ophav
Genre og form
lærebøger
Målgruppe
for sundhedsfaglig uddannelse, for sundhedspersonale, for læger

Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: Hvordan kan sundhedsprofessionelle planlægge og udføre forskellige typer af patientsamtaler i dagligdagen? Med afsæt i cases får du præsenteret de kommunikative udfordringer, man typisk oplever i mødet med patienter og pårørende. Desuden får du mange konkrete bud på, hvordan man som sundhedsprofessionel kan forbedre sin egen praksis. Den henvender sig til alle fagpersoner, der fører samtaler i sundhedsvæsenet. Den kan bruges til efter- og videreuddannelse, og den er velegnet som lærebog på medicinstudiet, på de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser og på de erhvervsfaglige sundhedsuddannelser. Bogen kan bruges som opslagsbog, og samlet giver den et godt overblik over de mest relevante færdigheder, man har brug for, når man skal kommunikere professionelt med patienter og pårørende. I bogens kapitler er der gennemgående fokus på færdigheder. Først beskrives Calgary-Cambridge-Guiden, som udgør bogens videnskabelige grundlag. Herefter følger kapitler om forskellige typer af samtaler, der afspejler varierende kliniske situationer og patienttyper. De sidste kapitler beskriver, hvad man kan gøre for at opøve og træne praktiske kompetencer, og hvordan man kan arbejde med kollegial feedback. Det afsluttende kapitel redegør for bogens evidensgrundlag.

Anmeldelser (5)


Ugeskrift for læger [online]

d. 26. dec. 2016

af

af

Annette Sofie Davidsen

d. 26. dec. 2016


Sygeplejersken

Årg. 117, nr. 1 (2017)

af

af

Ben Nielsen

Årg. 117, nr. 1 (2017)