Bøger / faglitteratur

Den danske alderdomsforsørgelseslovgivnings udvikling. Bind 2 : 1891-1933 : fra skøn til ret