Gå til indholdDe nazistiske koncentrationslejre : studier og bibliografi

Fysiske materialer leveres til dit lokale bibliotek

Findes på 58 biblioteker - Detaljer


Sprog

dansk

Længde

369 sider, illustreret

Udgivet

2009


Beskrivelse


Samling af artikler, der ud fra en dansk synsvinkel giver indblik i væsentlige områder omkring koncentrationslejrene, samt en bibliografi over bøger og artikler om KZ-lejrene på dansk


Indhold


Jørgen Kieler: KZ

. Henrik Lundtofte: Opdragelsesanstalter og dødslejre

. Therkel Stræde: Koncentrationslejrene og slavearbejdet i Det Tredje Riges krigsøkonomi

Aktion Hvide Busser

. Jens-Christian Hansen: Hic mortui vivunt

. Ann Feddersen: Koncentrationslejrpsykologi - jødiske kvinder i Auschwitz

. Adrian Tresoglavic: Danske "asociale" og "vaneforbrydere" i tyske koncentrationslejre

. Merethe Aagaard Jensen: Danskerne i koncentrationslejren Mauthausen

. Dennis Christian Larsen: Danske SS-vagter i tyske KZ-lejre

. Henrik Sommerlund: Den Skandinaviske Lejr i Neuengamme 1945

. Jesper Vesterbæk: Fangetidsskrifter som erindringssted for historien om de danske KZ-fanger

. Karen Hvidtfeldt Madsen: "Døden begynder med skoene"


I samme serie


Folkelige bevægelser i Danmark

Foranderlige landskaber

Foranderlige landskaber

Per Grau Møller

Nyt lys over oktober 1943

Hans Kirchhoff (f. 1933)

Talt og skrevet

Finnbogi Guðmundsson

Almendannelse som ledestjerne

Harry Haue

Familien Estrup gennem 300 år

Jesper Thomassen

Værdisætning af sundhed

Kjeld Møller Pedersen

Skattesnyderiets historie

Gunnar Viby Mogensen

Befolkningsfremmende foranstaltninger og faldende børnedødelighed

Grethe Banggaard

Mellem hammer, segl og hagekors

Jørgen Laustsen (f. 1973)

Et nyt Mellemøsten?

"Kedeligt har det i hvert fald ikke været -"

Jens Ringsmose

Kommunestørrelse og lokalt demokrati

Selvevalueringens hvide sejl

I jernlænker

Ruth Andersen (f. 1921)

Den kolde krig på hjemmefronten

Det glemte mytteri

Ib Nordby

Historiefagets teoretiske udfordring

Ringene samles

Jørn Hansen (f. 1950)

De første kristnes religion

Gerd Theissen

H.C. Andersens eventyr i billeder

Thorkild Borup Jensen

- For at blive en god lærer

Karen B. Braad

Hvorfor skulle der ikke kunne være en offentlig fornuft?

Gitte Meyer

Den politiske historie om Den Økonomiske og Monetære Union

Erik Hoffmeyer

Småstat, magt og sikkerhed

Kristine K. N. Midtgaard

Dansk uddannelseshistorisk bibliografi 1948-2004

Christian Larsen (f. 1974-06-16)

13 reformer af den danske velfærdsstat

Kildekritikkens begrebshistorie

Jeppe Nevers

Af hensyn til konsekvenserne

Lone Rünitz

Demokratiets skyggeside

Cecilie Felicia Stokholm Banke

Etik & videnskabsteori i sundhedsfagene

Morten Severinsen

Besættelsestidens økonomiske og erhvervsmæssige forhold

Ole Brandenborg Jensen

A Fusion of Traditions. Liturgical Music in the Copenhagen Synagogue

Coming to a theater near you

Helle Porsdam

Mellemøsthåndbogen

Den danske borgmester

Den danske borgmester

Hilmar Baunsgård

Henning Nielsen (f. 1952-01-15)

Hilmar Baunsgaard

Henning Nielsen (f. 1952-01-15)

Krig fra først til sidst

Folkevandringen til de rige lande

Gunnar Viby Mogensen

Evalueringskultur

Peter Dahler-Larsen

13 løsninger for den danske velfærdsstat

Omverdenen trænger sig på

Den danske alderdomsforsørgelseslovgivnings udvikling. Bind 2

Jørn Henrik Petersen (f. 1944)

Nordvestjyske bønder som kreaturhandlere i Nordsørummet

Esben Graugaard

Nordvestjyske bønder som kreaturhandlere i Nordsørummet

Esben Graugaard

Fodbold med fjenden

Kierkegaards kritik af den triumferende kirke

Jens Rasmussen (f. 1949-12-04)

Kampen om den nye kommune

Stort er godt

Stort er godt

Poul Erik Mouritzen

Håndværk & horisonter

Rasmus Antoft

Children's welfare. Volume 1

Helmut Wintersberger

Children's welfare. Volume 2

Helga Zeiher

13 værdier bag den danske velfærdsstat

13 værdier bag den danske velfærdsstat

Nye kolde krige i Mellemøsten

Passion og paranoia

Charlotte Bloch

Mellem kontinuitet og forandring

Indvandrerne i Danmarks historie

Bent Østergaard

Landvindinger

Introduktion til demografisk metode

Lisbeth B. Knudsen (f. 1948)

Matematikundervisningen i Danmark i 1900-tallet. Bind 2

Hans Christian Hansen (f. 1947)

Matematikundervisningen i Danmark i 1900-tallet. Bind 1

Hans Christian Hansen (f. 1947)

Medicin uden grænser

Henrik Tjørnelund

Nye kommunalvalg?

Nye kommunalvalg?

Fører uden folk

Ole Ravn (f. 1942)

Anerkendelsespolitik

Anerkendelsespolitik

Udviklingsteologi

Kvalitetens beskaffenhed

Peter Dahler-Larsen

Lokalt politisk lederskab

Lokalt politisk lederskab

Teflon og bullshit?

Væk fra afgrunden

Lotte Jensen (f. 1963-05-29)

Oprøret i Parken

Bag kulissen i konstruktionen af kvalitet

Det danske slavehandelsforbud 1792

Erik Gøbel

Den utænkelige reform

Den utænkelige reform

Memento mori

Et andet nyt Mellemøsten

Traditionen tro?

Else Marie Kofod

Holger Danske. Bind 1

Peter Birkelund

Holger Danske. Bind 2

Peter Birkelund

Renæssancen i svøb

De nazistiske koncentrationslejre

Therkel Stræde

De nazistiske koncentrationslejre

De nazistiske koncentrationslejre

Partier og partisystemer i forandring

Træ og visioner

Kristoffer Jensen (f. 1973-02-12)

Cowboynationen

Torben Huus Larsen

Den danske regionskonstruktion

Henrik Christoffersen (f. 1950)

Religionstolerance og religionsfrihed

Jens Rasmussen (f. 1949-12-04)

Mellemøjeblikke

Margit Hartyani

Kulturel diversitet

Kulturel diversitet


Anmeldelser (4)


12. jan. 2009

Bogen rummer den nyeste danske forskning omkring de nazistiske koncentrationslejre, og det er dyster læsning, men bogen rummer også beretninger om håb, modstand og ædel adfærd blandt fangerne. Den henvender sig efter eget udsagn til lokal- og slægtshistorisk interesserede samt unge fra ungdomsuddannelserne

.

I bogen kastes lys over danske og udenlandske fangers liv; fx skriver Jørgen Kieler om lejrene ud fra en medicinsk synsvinkel, Therkel Stræde behandler kz-lejrene og slavearbejdet i Det Tredje Riges økonomi og Ann Feddersen skriver om koncentrationslejrpsykologi. De danske kz-vagter behandles særskilt. Bogens ambition er, at den med sine forskelligartede bidrag med forskellige indgange og inspiration fra sociologi og psykologi vil bidrage til at forankre de nazistiske koncentrationslejre som et vedkommende forskningsområde i Danmark. Indlæggene er samlet og redigeret af Therkel Stræde, lektor i samtidshistorie ved SDU-Odense

.

Den vedføjede bibliografi "De nazistiske koncentrations- og udryddelseslejre : dansksproget litteratur 1933-2008" er yderst omfattende og supplerer på fornemste vis den allerede eksisterende litteratur fra anden verdenskrig

.

En væsentlig præsentation af de senere års danske forskning omkring de nazistiske koncentrationslejre. Den omfattende bibliografi, som er elegant markeret på bogens snit, er af stor betydning. Da interessen for 2. verdenskrig er usvækket, vil bogen finde læsere blandt alment interesserede voksne, men unge vil sandsynligvis finde den sprogligt for svær

.

Lektørudtalelse

Af

Hans Michelsen

Jyllands-posten

Af

Bent Jensen

d. 25. feb. 2009

Militært tidsskrift

Af

Niels Bo Poulsen

Årg. 138, nr. 2 (2009)

Historie

Af

Lulu Anne Hansen

2009, nr. 2


Informationer og udgaver

Bog

2009

Titel

De nazistiske koncentrationslejre : studier og bibliografi

Udgiver

Syddansk Universitetsforlag

Udgivelsesår

2009

DK5

94.41, 01.69441

Længde

369 sider, illustreret

ISBN

9788776743574

Opstilling i folkebiblioteker

94.41, nazistiske