Bøger / faglitteratur / undersøgelser

Dansk ledelse 1999-2008 : udviklingsrapport


Beskrivelse


Udviklingsrapport udarbejdet ud fra de fire spørgeskemaundersøgelse, der er foretaget i perioden 1999 til 2008, hvor et udnit af danske ledere indenfor det offenlige og det private område, har besvaret spørgsmål om ledelse.