Gå til indholdBøger / faglitteratur / lærebøger

Dansk, kultur og kommunikation


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog

dansk

Omfang

426 sider: ill. (nogle i farver)

Udgivet

2011

Genre og formlærebøger, bibliografi
Målgruppe

til voksne

Undervisning

for pædagoguddannelse, for pædagoger


Indhold

  • Kommunikation / Mogens Pahuus

  • Sprogudviklng og sprogpædagogik i det moderne videnssamfund / Kjeld Kjertmann

  • Tosprogede børn / Vibeke Toft Jørgensen

  • Billedkommunikation - med det fotografiske billede som eksempel / Mette Hannibal

  • Pædagogisk arbejde med forskellige formidlingsformer / Lars Mikaelsen

  • Alternativ og supplerende kommunikation - pædagogisk arbejde med mennesker uden talesprog / Mette Christensen

  • Kultur - begreber, analyse, praksis / Kirsten Drotner

  • Kulturmøder i pædagogisk arbejde / Gunna Funder Hansen

  • Børn & kultur - mellem gamle begreber og nye forestillinger / Beth Juncker

  • Børns mundtlige legekultur / Povl Bjerregaard


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Bodil Pedersen

2007

Bogen henvender sig primært til studerende og lærere i den nye pædagoguddannelse.

Den er tænkt som en grundbog/studiebog til et af uddannelsens obligatoriske fag, faget af samme navn som bogens titel. Hensigten er ifølge forordet at tegne et omrids af faget, men også at belyse relevante fagområder og uddannelseselementer fra den gamle pædagoguddannelse. De 13 selvstændige kapitler er skrevet af kompetente forfattere med vidt forskellige baggrunde og indfaldsvinkler. Danskfagets mange facetter belyses i emner, hvis indhold bl. a. omhandler tosprogede børn, billedkommunikation, børns mundtlige legekultur og børne - og ungdomslitteratur.

Så vidt jeg er orienteret er denne bog p.t. eneste bud på en form for grundbog til nævnte fag.

Den store bredde og forfatternes forskellighed giver bogen stor vægt og fylde. Den er meget interessant og læseværdig. Der er gode litteraturhenvisninger og referencer efter hvert kapitel. Der findes stikordsregister. Desuden suppleres med gode råd og opgaver til den studerende. Ikke mindst afsnittet om virtuelt studiemiljø giver nye, brugbare anvisninger. Til pædagogstuderende, evt. lærerstuderende og andre, der arbejder med det danske sprog, børn, kommunikation og læring i deres arbejde. Evt. opgaveskrivning.Informationer og udgaver

2011

Bog

Akademisk Forlag, 3. udgave

2009

Bog

Akademisk Forlag, 2. udgave

2008

Bog

Akademisk Forlag, 1. udgave

2010

Ebog

Akademisk Forlag, 2. udgave, 2. oplag