Gå til indholdDannelsens veje. 2, Fra oplysningstiden til romantikken

Fysiske materialer leveres til dit lokale bibliotek

Findes på 66 biblioteker - Detaljer


Sprog

dansk

Længde

385 sider, illustreret

Udgivet

2008


Beskrivelse


Vi er nået til 1700-tallet, hvor oplysningstænkerne med fornuftens hjælp søger at frigøre sig fra irrationelle kræfter. I dette århundrede udklækkes revolutionerende politiske ideer og et helt nyt menneskesyn. Bogen bevæger sig mod 1800-tallets idealistiske og romantiske strømninger, og ser på hvordan den tyske spekulative tænkning og naturfilosofi bestræber sig på at forstå naturen og menneskelivet som en åndelig enhed


Indhold


Indhold: Naturlig oplysning (I fornuftens lys

Naturens opdragelse - Rousseau)

Kultiveringens kunst (Opdragelse til myndighed - Kant

Formalstadieteorien - Herbart)

Åndens dannelse (Den tyske idealisme

Historiefilosofi og hermeneutik)

Dansk Nationalromantik (Ånd og natur

Ordets lys - Grundtvig

At oplive og oplyse - Kold)

Romantik, æstetik og dannelse (Fra musisk til æstetisk dannelse

Den æstetiske dannelse)

Dannelsens temaer


Anmeldelser (2)


18. jan. 2008

Værket henvender sig bredt til alle, der interesserer sig for europæisk idé- og opdragelseshistorie, fx studerende og undervisere

.

Bent Nabe-Nielsen er cand.pæd. og lektor ved Århus Dag- og Aftenseminarium og kendes fra en række værker om pædagogiske emner. Værket er anden del af forfatterens Dannelsens veje. Det dækker perioden fra oplysningstiden til romantikken. Fremstillingen er disponeret således, at forfatteren går i dybden med de emner og personligheder, der er ham væsentlige, og ikke beskæftiger sig med underskoven af mindre centrale dele. Fremstillingen starter i 1700-tallet med centrale personer som Voltaire, Hume og Locke og Rousseau - og fører frem til Fichte, Schelling, Hegel og Herder - og har et større afsnit om den danske nationalromantik, hvor Grundtvigs og Kolds indsats belyses. Fremstillingen er hele vejen igennem præget af en overbevisende indsigt og troværdighed i vurderingerne - uden at det fagligt høje niveau forhindrer nogen interesseret i at være med, det er fornemt gjort. Værket er en fremragende indsats på sit felt. Enkelte ill. Litteraturliste. Billedfortegnelse. Person- og begrebsregister

.

Værkets første del, med undertitlen "Fra antikken til senrenæssancen" udkom sidste år, og den afsluttende 2. del kan fuldt ud anvendes som forgængeren, og det er ideelt at betragte de to bind som ét sammenhængende værk

.

En fremragende indsats fra Nabe-Nielsen, der her har skabt et standardværk tilgængeligt for alle på sit felt

.

Lektørudtalelse

Af

Torben Wendelboe

Højskolebladet

Af

Laust Riis-Søndergaard

Årg. 133, nr. 3 (2008)


Informationer og udgaver

Bog (2)

2008

Titel

Dannelsens veje : Fra oplysningstiden til romantikken

Udgiver

Klim

Udgivelsesår

2008

DK5

37.1

Længde

385 sider, illustreret

ISBN

9788779555938

Opstilling i folkebiblioteker

37.1, Dannelsens

Udgave

1. udgave, 1. oplag