Bøger / faglitteratur

Coaching i perspektiv : en grundbog


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
374 sider: ill.
Udgivet
2008

Indhold

Coaching i praksis : retninger og metoder (Sofia Manning: Coaching - et værktøj på klientens præmisser. Ledelsesbaseret teamcoaching / Thorkil Molly-Søholm, Andreas Granhof Juhl og Asbjørn Molly-Søholm. Jane Blichmann: Executive coaching. Michael Frost: GROW - en central struktur i coachingsamtalen. Kolja Rieffenstahl: Coaching med NLP. Annette Kledal: Coaching i systemisk perspektiv. Irene Henriette Oestrich: Kognitiv coaching : når der ønskes effektivitet. Narrativ coaching : historien har en betydning / Niels Henrik Sørensen i samtale med Søren Skov. Trine Wulff: Coaching som motor i værdiskabende innovationer). Perspektiver på coaching : refleksioner og forklaringsrammer (Anette Prehn: Hjernen : en nøgle til at forstå, hvorfor coaching virker. Reinhard Stelter: Coaching : samtaler om oplevelser og sam-handlinger i praksis. Christian T. Lystbæk: Hen imod en afmystificering af coaching. Coaching : en del af HRM-bølgen? / Esben Torpe Jørgensen & Mads Møller Andersen. Henrik Nitschke: Fanget i refleksionens spejlkabinet. Ole Fogh Kirkeby: Coaching : intimteknologiens indtog?). Effekter af coaching : dokumentation og vidnesbyrd (David B. Drake: Dynamisk evidens. Dennis Rasmussen: Coaching for retning og mening. Kim Gørtz: Længe leve hurraforskning? Grundlag for håb / David B. Drake & Diane Brennan)


Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

2008

af

af

Carsten Güllich-Nørby

2008

Henvender sig især som grundbog om coaching til studerende på videregående studier. Kræver mindst godt handelsskoleniveau. Men alle som på den ene eller anden måde arbejder med coaching kan have fornøjelse af bogen.

Antologi samlet og redigeret af Anette Prehn og Kim Gørtz, der begge med såvel teoretisk som praktisk erfaring om coaching selv skriver med. Bogen er i 3 dele. Først redegøres for "Coaching i praksis - retninger og metoder", der fortsættes med "Perspektiver på coaching - refleksioner og forklaringsrammer" og afsluttes med afsnittet "Effekter af coaching - dokumentation og vidnesbyrd." Bogens 23 forfattere er så umiddelbart forskellige som psykologen Irene Henriette Oestrich, kendt fra flere bøger om bl.a. kognitiv terapi, som oplagt skriver under overskriften: "Kognitiv coaching - når der ønskes effektivitet", og professor i ledelses- og organisationsteori Steen Hildebrandt, der skriver efterordet "Coaching i det moderne samfund - muligheder og risici." Men netop det, at forfatterne anskuer, konkretiserer og anskueliggør begrebets mangfoldighed er en absolut styrke i antologien.

Der er et væld af bøger om coaching, men denne er den første, som viser spændvidden af begrebet og samler teori og praktisk viden fra så mange vinkler. Om alle synsvinkler er med her ved jeg ikke, men der er i hvert fald mange forskellige repræsenteret.

Netop som titlen fortæller det en savnet perspektivering af coaching-begrebet, og et rigtigt godt bud på en grundbog om coaching.