Bøger / faglitteratur

Bytræer : økologi, biodiversitet & pleje


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
232 sider: ill. i farver
Udgivet
2016
Ophav

Beskrivelse


Bogen indledes med afsnit om træernes økologiske og biologiske forudsætninger. Der følges op med konstateringer af træernes faktiske tilstand og muligheder i byerne. Bogen giver et bud på plantning og pleje af træer i byen. Valg af bytræer, beskæringsbiologi og trusler mod træerne er nogle af emnerne. Desuden er der 5 bilag bagerst i bogen med hovedinddeling af skovtyper fra Vest- og Centraleuropa, plantebeskrivelser, urter og løgvækster til underplantning af bytræer, tjekliste ved etablering af bytræer og vurderingsskema for ældre træer.

Indhold

Træerne kommer fra skoven - plantesamfund ; Træer i byens økologi ; Valg af bytræer ; Træbiologi ; Beskæringsbiologi ; Etablering af bytræer ; Trusler mod træernes trivsel ; Det unge træs signaler ; Det ældre træs signaler ; Pleje af unge træer ; Pleje af ældre træer ; Pleje af bevoksninger ; Det vellykkede bytræ


Anmeldelser (1)