Bøger / faglitteratur / lærebøger

Branding : teori, modeller, analyse


Beskrivelse


Branding er en central ledelsesdisciplin, som binder organisationers interne og eksterne kommunikation sammen, og som bidrager til at skabe kultur og identitet blandt såvel ledere og medarbejdere som blandt brandets kunder og forbrugere. Branding. Teorier, modeller, analyse er funderet i semiotiske og narrative tilgange til branding, men inddrager også en række andre tilgange og modeller undervejs. Ud over en grundig introduktion og en lang række levende eksempler og historier rummer bogen kapitler om: brandarkitektur, corporate branding, storytelling, storytelling som ledelsesværktøj, co-branding, celebrity branding, brandpersonlighed, oplevelsesbaseret branding, place branding, online branding, employer branding, brand equity og brandets byggeklodser. Denne grundbog er skrevet til studerende på videregående uddannelser, især til bachelorniveau. Den er samtidig både læseværdig og relevant for mange praktikere, der arbejder med kommunikation, marketing, salg og branding.

Anmeldelser (1)


Bibliotekernes vurdering

d. 8. aug. 2012

af

af

Carsten Güllich-Nørby

d. 8. aug. 2012

Målgruppen er primært videregående studerende, men også praktikere har nytte af bogen. Til opgavebrug mest til videregående studier på bachelorniveau, men anvendelig fra og med gymnasieniveau.

Grundbog, der på akademisk niveau beskriver ledelsesdisciplinen branding i et mix af teori, modeller og analyser. 14 kapitler, hvor det introducerende kapitel er forudsætning for forståelsen af de følgende. Kapitlet præsenterer bl.a. den "semiotiske brandingstrekant", der er bogens grundmodel, og redegør for begreber som "syntagme, paradigme, ideelle jeg, reelle jeg og identitetstrekanten". Emner i flg. kapitler er bl.a. brandarkitektur, corporate branding, storytelling, brandpersonlighed, oplevelsesbaseret branding, onlinebranding og brand equity. "Celebrity branding" fænger fx min nysgerrighed. Det er når en virksomhed bruger kendte personer i deres markedskommunikation. Her er det fx selvfølgelig vigtigt, at den givne berømtheds værdier svarer bedst muligt til værdierne i det produkt man sælger, og at de potentielle kunder ikke kun husker berømtheden og glemmer eller ignorer produktet. Grundbogen er pædagogisk velfungerende og har fx efter hvert kapitel forslag til videre læsning, ligesom der naturligvis løbende er cases fra det virkelige erhvervsliv.

Mange bøger om branding, men en egentlig grundbog som denne er savnet.

En grundbog med blivende værdi. Lånerpotentiale især på større biblioteker afhængig af om der er uddannelser på bachelorniveau i området.