Gå til indholdBøger / faglitteratur / bibliografi

Børnehavens betydning for børns udvikling : en forskningsoversigt


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog

dansk

Omfang

101 sider

Udgivet

2009

Genre og formbibliografi
Målgruppe

til voksne


Beskrivelse


Oversigt over de nyeste forskningsresultater på dagpasningsområdet. Rapporten belyser hvordan høj kvalitet, målt på bl.a. normering, uddannet personale, plads- og hygiejneforhold samt stimulerende aktiviteter, påvirker børns kognitive, emotionelle og sociale udvikling positivt


I samme serie

Danske hjemvendte soldater

Stéphanie Vincent Lyk-Jensen

NAKUUSA - vi vil og vi kan

Else Christensen (f. 1949)

Ung i det grønlandske samfund

Else Christensen (f. 1949)

Fattigdom og afsavn

Lars Benjaminsen

Exit prostitution

Theresa Dyrvig Henriksen

Fædre, sønner, ægtemænd

Tina Gudrun Jensen

Frivillige i Hjemmeværnet

Sammenbrud i anbringelser af unge

Adoption som indsats

Mogens Nygaard Christoffersen

Kommunale aktiveringsprojekter med produktion 2007

Anders Rosdahl

Hjemløshed i Danmark. Årgang 2007

Når politik bliver til virkelighed

Danskernes pensionsopsparinger

Michael Jørgensen (f. 1972-10-10)

God kvalitet i ældreplejen

Socialt udsatte børn

Niels Ploug

Kommuner og virksomheders samspil om socialt engagement

Virksomheders sociale engagement. Årgang 2008

Helle Kløft Schademan

Livet efter en ulykke

Henning Bjerregård Bach

Opfølgning på sygedagpenge. Del 2 : Effekter af ændringerne i sygedagpengeloven

Jan Høgelund

Anbragte børns undervisning

Dines Andersen (f. 1944)

Mere attraktive almene boliger?

Mads Meier Jæger

Lige muligheder - frie valg?

Handicap og ligebehandling i praksis

Hvorfor lejere bliver sat ud af deres bolig

Integrations- og oplæringsstillinger i kommunerne

Danskernes forventninger til pension

Anna Amilon

Udlicitering af sagsbehandling

Opsat pension

Danskernes indbetalinger til pension

Michael Jørgensen (f. 1972-10-10)

Anbragte børns udvikling og vilkår

Tine Egelund

Skolegang under anbringelse

Anbragte børn i tal

Dines Andersen (f. 1944)

Pengespil blandt unge

11-årige børns hverdagsliv og trivsel

300-timers-reglen

Statslig og kommunal beskæftigelsesindsats

Frederikke Beer

Metoder til kvalitet i ældreplejen

Handicap og beskæftigelse 2006

Anbragte børns sundhed og skolegang

Opsat folkepension

Virksomheders rekruttering

Trine Filges

Lønforskelle mellem mænd og kvinder 1997-2006

Handicap og samfundsdeltagelse 2006

Steen Bengtsson (f. 1941)

Fritidsliv i børnehøjde

11-årige børns fritid og trivsel

Kortlægning af kommunernes foranstaltninger til udsatte unge

Fokus på skolegang ved visitation til anbringelse uden for hjemmet

Virksomheders sociale engagement. Årgang 2009

Helle Kløft Schademan

En effektmåling af efterlønsreformen af 1999

Michael Jørgensen (f. 1972-10-10)

Den sociale stofmisbrugsbehandling. Del 3 : Behandlingstilbud og metoder

Ditte Andersen (f. 1980-05-09)

Den sociale stofmisbrugsbehandling. Del 4 : Kvalitetsudvikling og kvalitetsstandarder

Maren Sørensen (f. 1980-10-06)

Den sociale stofmisbrugsbehandling. Del 6 : Resultater af behandlingen

Maren Sørensen (f. 1980-10-06)

Skadesreduktion i praksis

Den sociale stofmisbrugsbehandling. Del 2 : Brugernes og de pårørendes perspektiv

Maren Sørensen (f. 1980-10-06)

Den sociale stofmisbrugsbehandling. Del 1 : De frivillige organisationers perspektiv

Therese Heltberg

Review af Arbejdsmarkedsstyrelsens survey om rekruttering

Anders Milhøj

Den sociale stofmisbrugsbehandling. Del 5 : Visitation og sagsbehandling

Ditte Andersen (f. 1980-05-09)

Den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark

Lars Benjaminsen

Børn i Grønland

Evaluering af jobcentrenes ligestillingsindsats

Personer med handicap

Brian Larsen (f. 1977-03-19)

IT, køn og psykisk arbejdsmiljø

Helle Holt

Institutionsanbringelse af unge i Norden

Tea Torbenfeldt Bengtsson

Hverdagsliv for 11-årige børn med anden etnisk baggrund end dansk

Mette Deding

Handicap og beskæftigelse

Børnefattigdom i Danmark 2002-2006

Lediges motivation og forsørgelse

Henning Bjerregård Bach

Danske lønmodtageres arbejdstid

Beskyttet beskæftigelse

Særlige dagtilbud til børn efter § 32

Steen Bengtsson (f. 1941)

A-kasserne og den aktive beskæftigelsespolitik

Frederik Thuesen

Børn og unge anbragt i slægten

Lajla Knudsen

Børnehavens betydning for børns udvikling

Alva Albæk Nielsen

At skabe netværk

Ændrede familiesammenføringsregler

Garbi Schmidt

Anbragte børn og unge

Tine Egelund

"Det er jo min familie!"

Tine Egelund

Veje til ungdomsuddannelse. 1 : Statistiske analyser af folkeskolens betydning for unges påbegyndelse og gennemførelse af en ungdomsuddannelse

Vibeke Myrup Jensen

Soldater - før, under og efter udsendelse

Joannes Jacobsen

Bekymrende identiteter

Laila Dreyer Espersen

Løn- og arbejdsforhold for kvinder og mænd i kokkefaget

Vibeke Jakobsen

Projekt Markedsplads for Højtuddannede

Frederik Thuesen

Lønforskelle mellem kvinder og mænd i 2007

Mona Larsen (f. 1968-03-14)

Alkoholproblemer og partnervold

Else Christensen (f. 1949)

Hjælpelinjen for spilleafhængige

Nuri Cayuelas Mateu

Efterværn for voldsudsatte kvinder

Else Christensen (f. 1949)

Sygemeldte og førtidspensionister med handicap

Mette Kirstine Tørslev

Gravides sygefravær

Henning Bjerregård Bach

Hvorfor har vi lønforskelle mellem kvinder og mænd?

Coaching af sygedagpengemodtagere

Annemette Coop Henriksen

Udsatte børnefamilier i Danmark

Mette Lausten

Gravid og fængselsbetjent

Henning Bjerregård Bach

Efterværn - støtte til tidligere anbragte unge

Lena Steen

Børnemishandling i hjemmet

Mogens Nygaard Christoffersen

Kvinder og mænd i den offentlige sektor

Mikkel Bo Madsen

Blinde børn - integration eller isolation?

Steen Bengtsson (f. 1941)

Boligsociale indsatser og huslejestøtte

Gunvor Christensen

Grønlandske børn i Danmark

Else Christensen (f. 1949)

Børn og unge i Danmark

Mai Heide Ottosen

Vold mod unge i Danmark

Sara Korzen


Informationer og udgaver

2009

Bog

Alva Albæk Nielsen

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

2009

Ebog

Alva Albæk Nielsen

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd