Gå til indholdBørn, virksomhed, udvikling : i teori og praksis

Fysiske materialer leveres til dit lokale bibliotek

Findes på 19 biblioteker - Detaljer


Sprog

dansk

Længde

120 sider, illustreret, 20 cm

Udgivet

1986


Beskrivelse


Ud fra et pædagogisk udviklingsarbejde i en børnehave i Helsingør belyses, hvorledes den kulturhistoriske skoles teori om barnets virksomhed kan inspirere den praktiske pædagogik


I samme serie


Gruppebehandling - teori og praksis

Bo Sigrell

Institutionsbørn og hjemmebørn

Inger Bernth

Individ, institution, ideologi

Bertil Sundin (f. 1924)

Gestaltterapi

Frederick S. Perls

Gruppebehandling - teori og praksis.(Overs. af Lone Spanheimer

Iagttagelser af børn. B

Adfærdsterapi

Anders Engquist

Træningsprogrammer for udviklingshæmmede

Socialpsykologi

Antti Eskola

Alaktivitet - ja, men hvordan?

Bertil Nelhans

Dagbog om en 15 årig

Anne Marie Gärd

Undersøgelsesmetodik og rapportskrivning

Jenny Winter

Alaktivitet - ja, men hvordan? Erfaringer fra nogle forsøg på at virkeliggøre en vision, samlet af Bertil Nelhans

Iagttagelser af børn. A

Iagttagelser af børn

Stofproblemer

Boje Katzenelson

Forklaringsforsøg

Boje Katzenelson

Børn i behandling - når terepeuten er gået

Familieliv - liv i familien

Virginia Satir

Revalidering

Noget kan gøres

Ruth-Turid Pettersen

Gerontologi

Jan Helander

Om prosessen i sosialt arbeid med grupper

Ken Heap

Det lille barns pasning

Sally Provence

Materialer til førskolebørn

Tyge Germundsson

Indlæring i børnehaver og børnehaveklasser

Tiden som indsats

Børn i behandling - når terapeuten er gået

Sproget og barnets udvikling

Socialpædagogik

Harald Rasmussen (f. 1926)

De nye gruppeterapier

Hendrik M. Ruitenbeek

Pædagogisk filosofi

E. Vestergaard

Socialhåndbogen. Bind 1

Flemming Ahlberg

Et spørgsmål om identitet

Bengt Börjeson

De nyo gruppeterapier

Hendrik M. Ruitenbeek

Socialt arbejde i de lokale fællesskaber

Ole F. Hermansen

Børnekunst i børneterapi

Edith Kramer

Eline - hverdag med et spædbarn

Lise Roos

Idébog for børnehavepædagoger

Børne- og ungdomspsykiatri

Marianne Cederblad

Socialhåndbogen. Bind 2

Flemming Ahlberg

Socialhåndbogen -- Tillæg. Bind 2

Flemming Ahlberg

Temaspil og diskussion

Björn Magnér

Samtalen i socialt arbejde med børn og unge

John Rich

Idræt som opdrager

Pædagogisk filosofi

Ebbe Vestergaard

Trives børn i vuggestuer?

Kerstin Sjöblom

Valgterapi

Harold Greenwald

Socialhåndbogen

Flemming Ahlberg

Børnene er revolutionen

Marvin Leiner

Samspil i skolen

Sverre Asmervik

Træning i social problemløsning -- Lærervejledning

Motorisk-perceptuel udvikling

Britta Holle

Førskolepædagogik

Karen Blomqvist

Arbejdsløshedens psykologiske følger

Edith E. Ovesen

Lydighedens dilemma

Stanley Milgram

Institutionsbørn i familiepleje

Anna-Lisa Kälvesten

Motorisk-perceptuel udvikling 0-7 år

Træning i social problemløsning

Arbejdsløshedens psykologiske følger

Edith Montgomery

Det første leveårs psykologi

Anne-Marit Duve

Døve børns indlæring og udvikling

Hans G. Furth

Hjemmehjælp

Udvikling i gruppe

Gunni Kärrby

Vi almindelige forældre

Anna Nordlund

Pensionisten, terapeuten og samfundet

Fritidsinstitutionen - opbevaring eller pædagogik

Total orgasme

Jack Lee Rosenberg

Familier og familieterapi

Salvador Minuchin

Observationsundervisning i klassen

Idébog for familiebehandlere

Gestaltterapiens metode

Frederick S. Perls

Skolen i Sovjet

Susan Jacoby

Hverdagslivet i en forstad

Idébog for familiebehandlere

Adfærd og skolestart

Kirsten Jantzen

Hjemmehjælp

skrevet Birgit Bloch

Familien og det åndssvage barn

Charles Hannam

Narkomani

Jan Ramström

Mental retardering

Annalise Dupont

Børns sexuelle udvikling

Niels Ernst

Social (be)handling

Børne- og ungdomspsykologi

Sociale årsager til sygdom

Richard Totman

At være som andre

Lars Bengtsson (f. 1939)

Fra to til fem år

Kornej Tjukovskij

Den gravide kvinde

Kate Thunedborg

Socialpolitik

Torben Berg Sørensen

Alkoholmisbrug og alternativ behandling

Fanny Duckert

Hvordan børn tænker

Margaret Donaldson

Det selvudslettende barn

Alice Miller

Forældregrupper, selvhjælpsgrupper, samtalegrupper

Wulff Feldman

Samtaletræning

Praksis i socialt arbejde

Sorg og krise

Socialpædagogik - opdragelse på institution

Harald Rasmussen (f. 1926)

Psykologi og materialisme

Lars-Christer Hydén

Socialmedicin. Bind 1

Iwan Mark

Supervision og konsultation

Børn, virksomhed, udvikling

Stig Broström


Anmeldelser (5)


18. dec. 2018

Stig Broström underviser i pædagogik og har tidligere udgivet bøger om den kulturhistoriske skoles opfattelse af virksomhedens betydning for den alsidige personlighedsudvikling.Virksomhedsbegrebet er en vigtig bestanddel af den dialektisk-strukturerede pædagogik, og i denne bog gives en god introduktion til emnet. Bogen er resultatet af et pædagogisk udviklingsarbejde,som forfatteren deltog i i en børnehave i Helsingør. Formålet var at analysere og videreudvikle den praktiske pædagogik i børnehaven for, at de pædagogiske aktiviteter kan udformes således, at de istørst muligt omfang bidrager til en alsidig personlighedsudvikling og for, at aktiviteterne af børnene selv opleves som meningsfulde. Hovedvægten er lagt dels på beskrivelser af praksis og dels påbeskrivelser af forbindelsen mellem teori og prakis. For et børnehavebarn er legen den mest betydningsfulde virksomhed, hvorfor legens udvikling og pædagogens rolle behandles grundigt. For en mereteoretisk gennemgang af emnethenvises til S.B.'s Virksomhed og personlighedsudvikling, 1983. Bogen er ill. med nogle gode fotos, som fint supplerer praksisbeskrivelserne. Der er noter, litt.henv.og register. For målgruppen - pæd.stud. og uddannede pædagoger er bogen en vældig god introduktion til virksomhedsbegrebet

.

Lektørudtalelse

Af

Anne Grete Jacobsen

Børn i tiden

Af

Bo Larsen

årg 82, nr 8 (1987)

Børn & unge

Af

Per Nipgaard

årg 19, nr 9 (1988)

Vestkysten

Flensborg avis

Af

bep

d. 11. nov. 1986


Informationer og udgaver

Bog

1986

Titel

Børn, virksomhed, udvikling : i teori og praksis

Udgiver

Munksgaard

Udgivelsesår

1986

DK5

37.01, 37.24

Længde

120 sider, illustreret, 20 cm

ISBN

8716066987

Opstilling i folkebiblioteker

37.01, Broström

Udgave

1. udgave, 1. oplag