Gå til indholdBetænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog

dansk

Længde

411 sider: Ill. i farver

Udgivet

2015

genre/form

betænkningerOriginaludgave

2015


I samme serie

Forholdet mellem minister og embedsmænd

Det sociale tryghedssystem : Struktur og dagpenge

Partiel byudviklingsplan i Aalborg-egnens byudviklingsområde. Gunderup-Nøvling Kommune

Byudviklingsudvalget for Aalborg-egnen

Partiel byudviklingsplan i Aalborg-egnens byudviklingsområde. Ferslev og Dall Sogne i Ferslev-Dall-Volsted Kommune

Byudviklingsudvalget for Aalborg-egnen

Partiel byudviklingsplan i Aalborg-egnens byudviklingsområde. Romdrup-Klarup og Stordevorde Kommuner

Byudviklingsudvalget for Aalborg-egnen

Partiel byudviklingsplan i Aalborg-egnens byudviklingsområde. Nørholm Kommune og Sønderholm Sogn i Sønderholm-Frejlev Kommune samt Egholm Kommune

Byudviklingsudvalget for Aalborg-egnen

Partiel byudviklingsplan i Aalborg-egnens byudviklingsområde. Ellidshøj Sogn i Ellidshøj-Svenstrup Kommune

Byudviklingsudvalget for Aalborg-egnen

Partiel byudviklingsplan i Aalborg-egnens byudviklingsområde. Horsens-Hammer og Sulsted-Ajstrup Kommuner

Byudviklingsudvalget for Aalborg-egnen

Partiel byudviklingsplan i Aalborg-egnens byudviklingsområde. Vester og Øster Hassing Kommuner

Byudviklingsudvalget for Aalborg-egnen

Partiel byudviklingsplan i Aalborg-egnens byudviklingsområde. Vadum Kommune

Byudviklingsudvalget for Aalborg-egnen

Elsk-værdig sikkerhed

Betænkning angående revision af sømandsloven

Betænkning angående revision af sømandsloven

Forurenet jord og uorganiske restprodukter

Betænkning angående revision af sømandsloven

Betænkning vedrørende konkurrenceforholdene inden for kalk-, kridt- og mørtelbranchen

Betænkning om principper for beregning af vandafledningsbidrag

Lovgivning og praksis

Betænkning om køb på afbetaling

Betænkning om forurenet jord

Betænkning vedrørende kulbranchens konkurrenceforhold

Partiel byudviklingsplan. 4, Gunderup-Nøvling kommune i Aalborg-egnens byudviklingsområde

Foreløbig betænkning vedrørende en lov om konkurrencebegrænsning og monopol

Foreløbig betænkning vedrørende en lov om konkurrencebegrænsning og monopol

Betænkning vedrørende spørgsmålet trafik og alkohol

Betænkning vedrørende spørgsmålet trafik og alkohol

Betænkning vedrørende spørgsmålet trafik og alkohol

Betænkning vedrørende spørgsmålet Trafik og alkohol

Betænkning om erhvervsmæssige foranstaltninger for erhvervshæmmede

Betænkning om erhvervsmæssige foranstaltninger for erhvervshæmmede

Betænkning vedrørende planglasbranchens konkurrenceforhold

Betænkning angående forligsmægling i borgerlige retssager

Betænkning vedrørende teglværksbranchens konkurrenceforhold

Betænkning angående forligsmægling i borgerlige retssager

Betænkning angående forligsmægling i borgerlige retssager

Samordning af de nordiske landes statistik vedrørende den sociale lovgivning. Del 1, Om opstilling af en ensartet oversigt over de sociale udgifter

Betænkning vedrørende cementbranchens konkurrenceforhold F. L. Smidth-koncernen

Samordning af de nordiske landes statistik vedrørende den sociale lovgivning

Betænkning afgivet af den af arbejdsministeriet den 8. december 1948 nedsatte ferielovskommission

Betænkning vedrørende konkurrenceforholdene for øl og mineralvand

Betænkning vedrørende spirituspåvirkede motorkørere

Betænkning vedrørende spirituspåvirkede motorførere

Oversigt over konkurrencebegrænsninger i dansk erhvervsliv

Forslag til rigsdagsbeslutning angående Danmarks ratifikation af den i Paris den 19. september 1950 undertegnede overenskomst om oprettelse af en europæisk betalingsunion

Forslag til rigsdagsbeslutning angående Danmarks ratifikation af den i Paris den 19. september 1950 undertegnede overenskomst om oprettelse af en europæisk betalingsunion

Betænkning vedrørende dommeres uddannelse

Betænkning vedrørende færdselssikkerhedsfremmende foranstaltninger på eller ved vejene

Betænkning vedrørende dommeres uddannelse

Betænkning vedrørende dommeres uddannelse

Betænkning fra det ved justitsministeriets skrivelse af 12. maj 1950 nedsatte udvalg til overvejelse af mulighederne for gennemførelse af en ændring af politiets øverste ledelse

Betænkning om periodisk syn af motorkøretøjer

Betænkning fra det ved justitsministeriets skrivelse af 12. maj 1950 nedsatte udvalg til overvejelse af mulighederne for gennemførelse af en ændring af politiets øverste ledelse

Betænkning om køreuddannelse

Betænkning angående arbejdstageres opfindelser

Betænkning vedrørende konkurrenceforholdene inden for kalk-, kridt-, og mørtelbranchen

Betænkning vedrørende konkurrenceforholdene inden for kalk-, kridt- og mørtelbranchen

Betænkning om civilstandsregistrering

Betænkning om civilstandsregistrering

Betænkning vedrørende patiel byudviklingsplan for Københavns-egnens byudviklingsområde

Betænkning vedrørende partiel byudviklingsplan nr. 2 for Københavnsegnens byudviklingsområde, Afgivet den 2. maj 1951 af det af boligministeren den 6. oktober 1949 nedsatte byudviklingsudvalg for Københavns-egnen

Betænkning vedrørende partiel byudviklingsplan nr. 2 for Københavns-egnens byudviklingsområde

Betænkning vedrørende partiel \byudviklingsplan for Københavns-egnens byudviklingsområde\. Nr. 2 : København og Frederiksberg kommuner, samtlige kommuner i Københavns Amtsrådskreds med undtagelse af Torslunde-Ishøj og den vestlige del af Høje-Tåstrups Kommune, samt Hørsholm og Farum kommuner og en del af Birkerød Kommune i Frederiksborg Amt

Betænkning vedrørende partiel byudviklingsplan nr. 2 for Københavns-egnens byudviklingsområde

Betænkning afgivet af spareudvalget af 28. april 1950

Betænkning afgivet af spareudvalget af 28. april 1950

Betænkning afgivet af Spareudvalget af 28. april 1950

Betænkning vedrørende apotekervæsenet m.v

Betænkning vedrørende apotekervæsenet m.v

Den danske ungdom

Den danske ungdom

Den danske ungdom

Ungdommens adgang til den højere uddannelse

Betænkning vedrørende de i Danmark beroende islandske håndskrifter og museumsgenstande

Betænkning vedrørende de i Danmark beroende islandske håndskrifter og museumsgenstande

Betænkning vedrørende de i Danmark beroende islandske håndskrifter og museumsgenstande

Betænkning angående privatteatrenes forhold

Betænkning angående privatteatrenes forhold

Betænkning angående privatteatrenes forhold

Betænkning angående privatteatrenes forhold

Betænkning om dyrs anvendelse ved biologisk forskning og sygdomsbekæmpelse

Betænkning om dyrs anvendelse ved biologisk forskning og sygdomsbekæmpelse

Betænkning vedrørende forslag til midlertidige forbedringer af Slangerupbanen

Betænkning vedrørende forslag til midlertidige forbedringer af Slangerupbanen

Rapport om overvejelser vedrørende bevægeligheden på arbejdsmarkedet

Rapport om overvejelser vedrørende bevægeligheden på arbejdsmarkedet

Jelling-Højenes frilæggelse

Jelling-højenes frilæggelse

Jelling-højenes frilæggelse

Ungdommen og arbejdslivet

Ungdommen og arbejdslivet

Betænkning vedrørende ændring af uddannelsen for lærere og lærerinder i folkeskolen

Betænkning vedrørende ændring af uddannelsen for lærere og lærerinder i folkeskolen

Betænkning afgivet af udvalget angående forsorgen for de i forsorgslovens kapitler XXIV-XXVII omhandlede personer. Del 1

Betænkning afgivet af udvalget angående forsorgen for de i forsorgslovens kapitler XXIV-XXVII omhandlede personer

Betænkning om en særlig lovgivning om \kunstig befrugtning\

Betænkning om en særlig lovgivning om kunstig befrugtning

Betænkning om en særlig lovgivning om kunstig befrugtning

Motorafgiftskommissionens betænkning

Motorafgiftskommissionens betænkning I

Motorafgifts kommisionens betænkning


Informationer og udgaver

Bog

2015