Bøger / faglitteratur

Behandling af døende : de svære beslutninger


Beskrivelse


Om etiske principper og overvejelser, som er relevante i situationer, hvor der skal træffes beslutninger om at igangsætte, opretholde eller afbryde livsforlængende behandling af døende patienter.