Bøger / faglitteratur

Autismevenlig undervisning : viden, forståelse og handling for pædagoger og lærere


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
163 sider
Udgivet
2016
Ophav
Målgruppe
for lærere, for læreruddannelse, for pædagoguddannelse, for pædagoger
Undervisning
til læreren

Beskrivelse


I [bogen] beskrives, hvordan socialpædagogisk viden, der tidligere var målrettet elever på specialskoler, kan omsættes til og anvendes i almentilbuddet.
Bogen er skrevet til pædagog- og lærerstuderende samt til lærere og pædagoger, der underviser elever med ASF i almentilbud og i speicaltilbud. Derudover henvender den sig til undervisere på efterskoler, almen- og særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, produktionsskoler m.v., der underviser børn, unge og voksne med ASF.

Anmeldelser (5)


Bibliotekernes vurdering

d. 12. feb. 2016

af

af

Hans-Christian Uth

d. 12. feb. 2016

En håndsrækning til de mange forskellige undervisere i folkeskole og på ungdomsuddannelser, som står med opgaven at inkludere børn eller unge med autismespektrumforstyrrelser. Bogen kan også anvendes af studerende inden for det pædagogiske område.

Bogen er struktureret i tre dele: I første del gives den nødvendige baggrundsviden for at forstå problematikken. Det gælder diagnosen ASF, psykologiske teorier på feltet samt beskrivelser af social kommunikation og typiske udviklingstræk hos ASF-børn og -unge. Bogens anden del går tæt på undervisningsopgaven. Det drejer sig om relationsarbejde og forældresamarbejde og didaktiske overvejelser omkring forberedelse og gennemførelse af undervisning. Dette afsnit afsluttes af et kapitel, som oplister en lang række konkrete redskaber. I sidste del af bogen tages mere overordnede samfundsforhold såsom børnesyn, inklusion og evidens op til overvejelse og diskussion. Gennem hele bogen anvendes en konkret case til at forbinde teori med praksis. Bogen rummer omfattende international litteraturliste og omfattende stikordsregister.

Engageret og lettilgængelig fremstilling der både kan anvendes som "grundbog" og som opslagsbog.

I de senere år er udkommet en lang række titler om autisme, men ingen der som denne tager konkret fat i underviserens betydning og roller.


Fagbladet folkeskolen [online]

d. 13. apr. 2016

af

af

Ida Marie Mundt

d. 13. apr. 2016


Læsepædagogen

Årg. 64, nr. 5 (2016)

af

af

Birgit Lundemann Street

Årg. 64, nr. 5 (2016)


Specialpædagogik

Årg. 36, nr. 3 (2016)

af

af

Ulla Clausen

Årg. 36, nr. 3 (2016)