Gå til indholdBøger / faglitteratur

At skabe en professionel : ansvar og autonomi i velfærdsstaten


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog

dansk

Omfang

232 sider

Udgivet

2012

Ophav

Nanna Mik-Meyer(redaktør)
Sværhedsgrad

for professionsbacheloruddannelse, for universitetsuddannelse


Beskrivelse


Antologien At skabe en professionel har fokus på den professionelles „institutionelle identitet“ og undersøger det arbejde, der fore går i velfærdsorganisationer og ser det som andet end blot individorienteret arbejde. Hvordan sætter velfærdsstaten nogle særlige rammer for de professionelles arbejde, og hvordan påvirker disse rammer velfærdsarbejdet og de professionelles selvforståelse – og dermed også vilkårene for klientarbejdet? Bogen præsenterer en række analyser af de mange paradokser i det daglige arbejde, som de professionelle beretter om, når de sættes til at implementere den lovgivning og videreføre de normer, som velfærdsstaten hylder. Der bringes eksempler fra det sociale område, sundhedsområdet og det pædagogiske område. Bogens kapitler favner et bredt empirisk felt, der inkluderer professioner som misbrugsbehandlere, socialrådgivere, læger, sygeplejersker, skolelærere, pædagoger og fængselsfunktionærer. Bogens analyser viser, at selv om arbejdsområderne er meget forskellige, så er der visse fælles vilkår, der kan siges „at skabe en professionel“ på en ganske særlig måde i dag


Indhold

  • Indledning : at skabe en professionel / af Margaretha Järvinen og Nanna Mik-Meyer

  • Fra afhængighed til autonomi - at arbejde med stofbrugere / Margaretha Järvinen

  • Den forstående læge og evidenssøgende socialrådgiver : rollebytte i dagens velfærdsstat / Nanna Mik-Meyer

  • Når personkendskab bliver professionskundskab : aktuelle udviklinger i lærerrollen / Nanna Mik-Meyer ; af Helle Bjerg og Hanne Knudsen

  • Fortællinger og fantasier om socialpædagogiske identiteter i arbejdet med unge / Kathrine Vitus

  • Når ansvaret overdrages til patienten : sygeplejerskers arbejde med patientcentreret forebyggelse / Kathrine Pii

  • Kunsten at skabe en medfølende og engageret hospitalslæge / Anne Roelsgaard Obling

  • Socialrådgiverrollen under aktiveringspolitikken / Marie Østergaard Møller

  • Formelle og uformelle realiteter blandt fængselsfunktionærer : om professionalisme, uklarhed, relationer og identitet / Malene Molding Nielsen

  • "Hold hænderne i lommerne" : om hjælp til selvhjælp på plejecentre / Jens Kofod ; Jens Kofod


Anmeldelser (2)


Dansk sociologi

Årg. 23, nr. 4 (2012)

af

af

Bolette Moldenhawer

Årg. 23, nr. 4 (2012)


Socialpædagogen

Årg. 69, nr. 14 (2012)

af

af

Lone Marie Pedersen

Årg. 69, nr. 14 (2012)Informationer og udgaver

2012

Bog

Hans Reitzel, 1. udgave