Bøger / faglitteratur

Antropologiske mesterværker


Beskrivelse


Eksperter indenfor antropologien præsenterer fagets væsentligste værker i en periode på over 100 år og diskuterer således fagets kanon samt dets historiske og nuværende status.

Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

2007

af

af

Erik Nicolaisen Høy

2007

Bogen retter sig mod antropologistuderende på universitet og tilgrænsende studieretninger. Andre interesserede kan dog også læse og forstå bogen.

Bogens forfattere er alle akademikere, hvoraf flere er kendte fra bøger og/eller artikler. De præsenterer hver et værk af en snes af antropologiens teoretikere. En lille håndfuld af disse har i forvejen værker oversat til dansk. Formålet er at præsentere nogle centrale (kanoniske) tekster af antropologiens teoretikere. Emneområdet er antropologi, etnologi og etnografi. De er kronologisk ordnede efter, hvornår de blev skrevet. De spænder over perioden 1871 til 1993. Hver præsentation forklarer, hvorfor netop dette værk er udvalgt, den historiske kontekst, betydning for antropologien og for eftertiden. De fleste af værkerne er næppe kendt uden for universitetsverdenen. Sprogligt er alment forståeligt. Skrivemåden og emnerne er fortrinvis henvendt til studerende. Der er mange noter og litteraturhenvisninger.

Bortset fra et par klassikere er teoretikerne næppe kendte uden for universitetsverdenen. Bogen kan således betragtes som den første samlede tekstintroduktion på dansk.

Antologi med en gennemgang af en lille snes klassiske og betydningsfulde værker af antropologiens teoretikere.