Gå til indholdAntikkens verden : videnskab, kunst, kultur, myter og religion

Fysiske materialer leveres til dit lokale bibliotek

Findes på 106 biblioteker - Detaljer


Sprog

dansk

Længde

538 sider, illustreret (nogle i farver), 29 cm

Udgivet

2011

Bidrag

Ole Høiris (redaktør),

Birte Poulsen (redaktør)


Beskrivelse


Oldtidens græsk-romerske samfunds tænkning og livsformer, der har dannet grundlag for nutidens videnskab, kultur og politiske systemer


Indhold


Indhold: Prolog (Annette Højen Sørensen: Europas dannelsesrejse : det minoiske Kretas rolle i kulturhistorien. Bronzealderens Santorini i antikkens fortællinger / Annette Højen Sørensen, Kirsten Molly Søholm og Walther Ludwig Friedrich). Videnskab (Hans-Jørgen Schanz: Filosofiens opståen. Helge Kragh: Vedensbilleder i antikken : fra myter til videnskab. Per Andersen: De evige, uforanderlige normer : klassisk naturretstænkning og rettens legitimering. Ole Sonne: Antikkens lægekunst og lægevidenskab. Henrik Kragh Sørensen: At begribe det ubegribelige : matematikkens antikke verden. Erik Nis Ostenfeld: Hvad sagde Platon?). Kunst og kultur (Ole Thomsen: De antikke komedie - med særlig vægt på Aristofanes. Roar Rimmen Gaardsøe: Digter og læser, viden og verden i hellenistisk læredigtning. Line Maj-Britt Højbjerg Bjerg: Athens guldalder. Vinnie Nørskov: Musernes tempel : museets antikke udgangspunkt. Anders Klostergaard Petersen: Køns- og seksualitetsforståelse i den antikke middelhavskultur). Myter og religion (Svend Erik Mathiassen: Græsk filosofi i romersk religion. Rubina Raja: Græsk og romerks religion i en kosmopolitisk verden. Troels Myrup Kristensen: Fra bøn til billede : kultstatuer i græsk religion. Birte Poulsen: Mytologi og fortælling i den senantikke verden. Stine Birk: Død og begravelse i den romerske verden. Eva-Marie Becker: Paulus som brevskriver i den tidlige romerske kejsertid. Anders-Christian Jacobsen: Bibeltolkning i Alexandria). De fremmede (Jens A. Krasilnikoff: Erindring om Perserkrigen i oldtidens Athen. Søren Handberg: Etnicitetsbegrebet i antikkens Grækenland. Jakob Engberg: Romerne og de fremmedes religiøsitet : accept, tolerance, kritik og forfølgelse. Erik Christiansen: Romanisering. Ole Høiris: Barbarologi). Antikken i eftertiden (Rolf Stavnem: Odin og Tor i Troja : mytologi, historie og allegori i Snorris Edda. Helene Blinkenberg Hastrup: Katastrofe eller lykketræf : om genopdagelsen af de begravede byer Pompeji og Herculaneum. Jørn Erslev Andersen: Marmorblikket : Johann Joachim Winckelmann og opfindelsen af grækeren. Svend Erik Larsen: Barbarerne kommer! : fra monstre til mennesker)


Anmeldelser (8)


9. nov. 2011

Bogen henvender sig til alle med interesse for kulturarv og kulturhistorie

.

Dette sidste bind i serien om den europæiske kultur- og idéhistorie omhandler antikkens kultur, der havde sit udspring i Grækenland og Romerriget. Men antikken dannede også grobund for tre store idésystemer, for det første den verdslige forståelse af verden på baggrund af observation og tænkning eller logik; for det andet den romerske statsforvaltning; og for det tredje kristendommen. I middelalderen skulle den blive det dominerende verdensbillede, og selv i moderniteten har den fastholdt en stærk indflydelse på den enkeltes forståelse af tilværelsen. Bogen indeholder 25 artikler, der stiller skarpt på centrale aspekter af antikkens tænkning og livsformer. Alle forfattere kommer fra Aarhus Universitet

.

Dette er 6. bind i rækken, der startede med Renæssancens verden, 2006, Romantikkens verden, 2008, Oplysningens verden, 2008, Modernitetens verden, 2009 og Middelalderens verden, 2010

.

Hermed afsluttes et fantastisk værk, hvor stort set alle fakulteter på Aarhus Universitet har medvirket med nyeste viden. Læseren får en præcis og helt up to date information om emnerne og oven i købet i en velskrevet form. Illustrationsmaterialet er meget flot - passende til værket

.

Lektørudtalelse

Af

Hans Michelsen

26. nov. 2008

Romantikken, et mangetydigt og uensartet begreb, kan stadig fængsle læsere med (kultur)historiske og/eller lignende interesser for epoken. Bogen favner med sin detailrigdom og inviterer i øvrigt bredt. Omslag, udstyr og layout er i fuld overensstemmelse hermed, og resultatet er da også blevet, at man står med en bog der næsten synes uomgængelig!

.

Konceptet er det samme som i Renæssancens verden, 2006, og Oplysningens verden, 2007. En kreds af forskere fra Aarhus Universitet bidrager med knap 40 artikler om forskellige aspekter fra romantikkens verden. Emnemæssigt betyder det en mangfoldighed og diversitet, der er med til at tegne epokens menneske- og verdensopfattelse indenfor kunst, videnskab, humaniora, teologi, naturfag m.v., og det med mere end blot almindelige strejf eller "name-dropping" indenfor datidens fag og områder. Det er formidling når det er bedst: solid faglig forankring og gjort tilgængelig for såvel lærd og læg. Man savner i grunden kun nogle korte forfatterbiografier

.

Romantikken har sat sig voluminøse spor i litteraturen, ikke med et stort leksikon dedikeret emnet, men fagområder som litteratur, musik, kunst, naturopfattelse, idéhistorie og/eller personer herfra vil være mulige indfaldsvinkler til denne markante og langt fra glemte hovedstrømning, der da også fylder det meste af 1800-tallet!

.

En stor og flot udgivelse der nærmest fremstår encyklopædisk i sigte og indhold, og som udover udtalte faglige kvaliteter også er skrevet med blik for formidling af emnet

.

Lektørudtalelse

Af

Finn Windfeldt Hansen

Jyllands-posten

Af

Johs. H. Christensen

d. 28. dec. 2011

Politiken

Af

Bo Tao Michaëlis

d. 29. dec. 2011

Kristeligt dagblad

Af

Søren Hindsholm

d. 10. dec. 2011

Noter / Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF

Af

Niels Bendiksen Green

Nr. 192 (2012)

Religion

Af

Ole Bjørn

2012, nr. 3

Kunstmagasinet Janus

Af

Erik Meistrup

2012, nr. 2


Informationer og udgaver

Bog

2011

Titel

Antikkens verden : videnskab, kunst, kultur, myter og religion

Bidrag

Ole Høiris


(redaktør)
Birte Poulsen


(redaktør)

Udgiver

Aarhus Universitetsforlag

Udgivelsesår

2011

DK5

91.4

Længde

538 sider, illustreret (nogle i farver), 29 cm

ISBN

9788779347298

Opstilling i folkebiblioteker

91.4, Antikkens

E-bog

2011

Titel

Antikkens verden : videnskab, kunst, kultur, myter og religion

Bidrag

Ole Høiris


(redaktør)
Birte Poulsen


(redaktør)

Udgiver

Aarhus Universitetsforlag

Udgivelsesår

2011

DK5

91.4

Længde

538 sider, illustreret (nogle i farver)

ISBN

9788771244410

Opstilling i folkebiblioteker

91.4, Antikkens

Note

Downloades i PDF-format