Bøger / faglitteratur

Ansvarsforsikring af bestyrelse og direktion


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
190 sider
Udgivet
2020
Ophav
Målgruppe
for rådgivere, for bestyrelsesmedlemmer, for ledere, for jurister, for jurauddannelse

Beskrivelse


Ansvarsforsikring af bestyrelse og direktion giver en omfattende, ajourført indføring i gældende dansk ret for ledelsesansvar og en detaljeret oversigt over muligheder og faldgruber inden for ledelsesansvarsforsikring. Denne bog indeholder: • En beskrivelse af retsreglerne og retspraksis for ledelsens erstatningsansvar i Danmark; • Gennemgang af ledelsesansvarsforsikringens dækning med udgangspunkt i aktuelle forsikringspolicer fra markedsledende forsikringsselskaber, herunder generelle bestemmelser, udvidelser og undtagelser, samt særlige problemstillinger ved ledelsesansvarsforsikringer; • Forslag til afdækning af risici via personlig risk management. Som afslutning diskuterer bogen samfundsmæssige konsekvenser af ledelsesansvarsforsikring og eventuelle alternativer til forsikring. Nyt i 2. udgave: Bogen er egentlig ”2. udgave” af bogen Ledelsesansvar og ledelsesansvarsforsikring. Det nye er - ud over en opdateret gennemgang af retspraksis - at en af landets skarpeste juridiske hjerner, Professor, dr. Jur. Erik Werlauff, er medforfatter, hvilket tilfører bogen nye, videnskabelige vinkler indenfor ledelsesansvaret. Målgruppe: Bogen er relevant for alle, der beskæftiger sig med ledelse, på teoretisk eller praktisk plan, og med rådgivning af ledere, herunder: • Rådgivere, f.eks. advokater, revisorer, management-konsulenter; • Bestyrelsesmedlemmer; • Direktionsmedlemmer; • Undervisningsanstalter, universiteter; • Forsikringsbranchen, ansatte i forsikringsselskaber og forsikringsmæglere og andre rådgivere, der arbejder med (ledelsesansvars-)forsikring. Om forfatterne: Klaus Stubkjær Andersen er group manager (liability mv.), forsikringsagenturet RiskPoint A/S. Erik Werlauff er professor, dr.jur. (selskabsret mv.), Aalborg Universitet.