Bøger / faglitteratur

Anbragte 15-åriges hverdagsliv og udfordringer- Del II : rapport fra tredje dataindsamling af forløbsundersøgelsen af anbragte børn født i 1995


Beskrivelse


Denne rapport analyserer en række dimensioner, som er relevante for at forstå 15-årige anbragtes livssituation og hverdagsliv: Anbringelsesforløb og anbringelsesårsager, anbragte unges relationer og netværk, betydningen af etnicitet, sundhed og eventuelle overgreb.

I samme serie