Bøger / faglitteratur

Alkohol : brug, konsekvenser og behandling


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
408 sider: ill. i farver
Udgivet
2016
Ophav

Beskrivelse


Forlagets beskrivelse: "Alkohol - brug, konsekvenser og behandling" er en sundhedsfaglig lærebog, der ud fra et evidensbaseret biologisk og sundhedsfagligt perspektiv beskriver alkoholproblemers udvikling, konsekvenser og behandling. Bogen formidler den videnskabelige baggrund og status på alkoholområdet, både hvad angår alkoholvaner og disses betydning for skader, den neurobiologiske baggrund for alkoholvirkning og afhængighed, genetik, comorbiditet i forbindelse med alkohol, lovgivning på området samt metoder til forebyggelse og behandling, herunder både psykosocial og farmakologisk intervention. Målgruppen for "Alkohol - brug, konsekvenser og behandling" er ansatte i sundhedssektoren, som er i berøring med mennesker med et stort alkoholforbrug og problemer som følge heraf. Det gælder fx læger, sygeplejersker, psykologer, medicinstuderende og studerende på folkesundhedsvidenskab.

Indhold

Alkoholforbrug (Karen Elmeland: Historisk udvikling. Ulrik Becker: Epidemiologi. Janne Schurmann Tolstrup: Alkohol - kemi og biokemi ; Alkohol og genetik). Alkoholproblemer (Finn Zierau: Alkoholproblemer - definition. Anette Søgaard Nielsen: Forskellige syn på alkoholafhængighed. Anders Fink Jensen: Afhængighedens biologi). Konsekvenser og komorbiditet (Janne Schurmann Tolstrup: Tømmermænd ; Har alkohol gavnlige effekter? Holger Jelling Sørensen: Psykiatrisk komorbiditet. Ulrik Becker: Alkoholrelaterede somatiske skader. Mogens Nygaard Christoffersen: Alkohols sociale konsekvenser. Kim Bloomfield: Hvordan alkohol skader andre. Jakob Kjellberg: Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med alkoholoverforbrug). Lovgivning og forebyggelse (Erik Linde: Lovgivning. Genstandsgrænser / Janne Schurmann Tolstrup og Morten Grønbæk. Morten Grønbæk: Forebyggelse). Opsporing og behandling (Ulrik Becker: Opsporing og screeningsmetoder ; Behandlingens organisering ; Farmakologisk behandling. Anders Blædel Gottlieb Hansen: Storforbrugere og kort intervention. Sverre Barfod: Behandling i almen praksis. Anette Søgaard Nielsen: Psykosocial behandling ; Familierelateret behandling ; Betydning af behandlingsform, kontrol og efterbehandling). Særlige problemer og grupper (Pernille Bendtsen: Unge og alkohol. Ulrik Schiøler Kesmodel: Gravide. Henrik Thiesen: Hjemløse. Henrik Rindom: Sidemisbrug)


Anmeldelser (1)


Sygeplejersken

Årg. 116, nr. 9 (2016)

af

af

Lene Bjerregaard

Årg. 116, nr. 9 (2016)