Gå til indholdAfhandling om metoden
Filosofiens principper (1. del)


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog

dansk

Længde

125 sider

Udgivet

2009

Originaludgave

2009


I samme serie

Moralens oprindelse

Friedrich Nietzsche

Psykoanalysen i grundtræk

Sigmund Freud

De første græske filosoffer

Niels Henningsen (f. 1950)

Viljen til viden

Michel Foucault

Ecce Homo

Friedrich Nietzsche

Filosofi - lille filosofikum

Nigel Warburton

Kroppens fænomenologi

Maurice Merleau-Ponty

Strøtanker - og andre filosofiske tekster

Poul Martin Møller (f. 1794)

Utilitarisme

John Stuart Mill

Det gode - lille moralfilosofi

Peter Thielst

Latterens lyst

Peter Thielst

Fordømt til frihed

Jean-Paul Sartre

Filosofihistorie for begyndere

Richard Osborne

Den nikomacheiske etik

Aristoteles

Den olympiske idé

Pierre de Coubertin

Meditationer

Marcus Aurelius (kejser over romerriget)

Anden afhandling om styreformen

John Locke (f. 1632)

Diskursetik

Jürgen Habermas

De senere græske filosoffer

Diogenes Laertios

Ordenes tid

Ole Fogh Kirkeby

Sprog, sandhed og logik

A. J. Ayer

Det gode

Peter Thielst

Den muntre videnskab

Friedrich Nietzsche

Gentagelsen

Søren Kierkegaard

Om vold, tænkning og moral

Hannah Arendt

Sokrates' forsvarstale

Platon

Om verdens natur

Titus Lucretius Carus

Det skønne

Peter Thielst

Om sjælen

Aristoteles

Hovedstrømninger i det 19. århundredes litteratur - emigrantlitteraturen

Georg Brandes

Det sande

Peter Thielst

Etikerens brev

Søren Kierkegaard

Om læreren

Aurelius Augustinus

Nietzsches filosofi

Peter Thielst

Det ene

Plotin

Etikken

Aristoteles

Politik og æstetik

David Hume (f. 1711)

Principperne for den menneskelige erkendelse

George Berkeley

Det onde & Latterens lyst

Peter Thielst

Det sande, det gode og det skønne

Peter Thielst

Karneval og latterkultur

Michail Bachtin

Forsøg på en ny fremstilling af videnskabslæren

Johann Gottlieb Fichte

Verdens evighed

Boethius de Dacia

Viden og visdom

Dorthe Jørgensen (f. 1959)

Hinsides godt og ondt

Friedrich Nietzsche

Solstaden

Tommaso Campanella

Kritik af den rene fornuft

Immanuel Kant

Endnu en historiefilosofi til menneskehedens dannelse

Johann Gottfried Herder

Galskabens historie i den klassiske periode

Michel Foucault

Livets mening - eller blot lidt sammenhæng og perspektiv

Peter Thielst

Omsorgen for sig selv

Michel Foucault

Brugen af nydelserne

Michel Foucault

Det kommunistiske manifest

Foucault

Gilles Deleuze

Retsfilosofi

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

At realisere sig selv

Peter Thielst

En teori om retfærdighed

John Rawls

Afhandling om det første princip

Johannes Duns Scotus

Kritik af dømmekraften

Immanuel Kant

Teknik og videnskab som "ideologi"

Jürgen Habermas

Dialoger

Platon

Afhandling om metoden

René Descartes

Undertrykkelsen af kvinder

John Stuart Mill

Filosofihistorie for begyndere

Richard Osborne

Det ene

Plotin

Afgudernes tusmørke

Friedrich Nietzsche

Et brev om tolerance

John Locke (f. 1632)

Det kommunistiske manifest

Om sjælen

Aristoteles

Om det radikale onde i den menneskelige natur

Immanuel Kant


Anmeldelser (1)


8. sep. 2009

René Descartes er en af de centrale tænkere i det moderne Europa efter 1600. Gang på gang har senere tænkere taget hans erkendelses- og eksistensfilosofi op til ny overvejelse.

Denne udgivelse indeholder en nyoversættelse af Afhandling om metoden, 1637 og Filosofiens principper (1. del), 1644. Desuden findes som et kort supplement Appendiks : Fornuft og frihed - uddrag af to breve fra 1630 og 1645. Afhandlingen, der er tænkt som et provokatorisk indlæg mod tidens undervisningstraditioner, bygger på den tanke, at det er mindre vigtigt, hvor meget forstand et menneske har, end hvordan det bruger denne forstand. Indlægget er båret af et overskud af vitalitet og humør, der næsten får det til at virke som et nutidigt skrift. I Filosofiens principper opstiller R.D. 76 principper for erkendelse, hvor det er tvivlen på vedtagne normer, der er det centrale omdrejningspunkt. Mogens Chrom Jacobsen har nyoversat teksterne til et mundret dansk, der gør det til en fornøjelse at læse. Dog fornemmer man ind imellem de lange sætningskonstruktioner fra 1600-tallets franske sprog - sætninger på op til 12 linjer er ikke et særsyn!.

Afhandling om metoden udkom i anden dansk oversættelse: Om metoden i 1996.

En mundret oversættelse som denne hilses velkommen.

Lektørudtalelse

Af

Anne-Meta Lind Brunsborg


Informationer og udgaver

Bog

2009