Bøger / faglitteratur

Ældre og sundhedsvæsenet : hvordan gør vi det bedre?


Detaljer

Seneste udgave, bog


Beskrivelse


Rapporten er opbygget, så den tager udvalgte problemområder i forbindelse med den ældre patients vej gennem sundhedssystemet op. Inden for hvert kapitel er det tilstræbt at give et overblik over problemernes karakter, hvorefter der gives eksempler på løsningsforslag og vigtige initiativer. Indledningsvis beskrives sundhedsvæsenets udvikling fra begyndelsen af 1980'erne og frem til i dag, og der gives et skøn over den fremtidige udvikling. Herefter indkredses det sundhedsbegreb, som danner ramme om rapporten, hvorefer forebyggelse gennem opsøgende helbredssamtaler, motion og kost diskuteres. Dernæst rettes fokus på den ældre patients problemerr i forbindelse med indlæggelse, udskrivning og genoptræning og på emnet værdig død. Afslutningsvis diskuteres sundhedsplanlægningen i amter og kommuner, som er det nyeste forsøg på at skabe bedre koordination af behandlingstilbuddene til blandt andre ældre patienter.

Anmeldelser (4)


Cekvinanyt

1997, nr. 3

af

af

Hanne Marlene Dahl

1997, nr. 3


Sygeplejersken

Årg. 97, nr. 36 (1997)

af

af

Connie Egelund

Årg. 97, nr. 36 (1997)


Sygeplejersken

Årg. 97, nr. 36 (1997)

af

af

Vibeke von der Lieth

Årg. 97, nr. 36 (1997)


Gerontologi og samfund

Årg. 13, nr. 1 (1997)

af

af

Henning Kirk

Årg. 13, nr. 1 (1997)