Bøger / faglitteratur

Åben dialog i relationel praksis : respekt for anderledeshed i øjeblikket


Detaljer

Seneste udgave, bog


Sprog
dansk
Omfang
248 sider
Udgivet
2014
Ophav

Beskrivelse


Ånden eller livsnerven i Åben Dialog er noget helt grundlæggende menneskeligt, som handler om at blive set, hørt, forstået og anerkendt. Noget, vi som mennesker alle søger og har brug for. Det er herigennem, at man finder sig selv som menneske, og det er i samme bevægelse, at man udvikler sine sociale kompetencer. Åben Dialog er udtryk for en generel tilgang til andre mennesker, som har vist sig effektiv i terapeutisk og anden relationel praksis: Flere kommer fri af medicinering og færre får tilbagefald end med traditionelle behandlingsmetoder. Åben Dialog respekterer og finder udviklingspotentialet hos hver enkelt klient, barn eller patient. Det handler først og fremmest om at lytte – dernæst om at iværksætte umiddelbar hjælp, inddrage det sociale netværk, tilpasse behandlingen til den enkeltes konkrete behov, afklare teamets ansvar, sikre kontinuitet i den psykologiske behandling samt at undgå at ty til for hurtige løsninger. Med konkrete praksiseksempler præsenterer forfatterne grundlag og principper for tilgangen, samt hvordan samtaler kan analyseres i mindre sekvenser, så opmærksomheden på og åbenheden over for det essentielle i dialogen skærpes. Og med afsæt i egne erfaringer beskriver de, hvordan man kan udvikle en dialogorienteret kultur i den professionelle praksis. Bogen henvender sig til studerende og praktikere inden for relationsprofessionerne – socialarbejdere, pædagoger, lærere, sygeplejersker, terapeuter, læger og andre behandlere. Jaakko Seikkula er uddannet klinisk psykolog og familieterapeut og ansat som professor ved psykologisk institut ved Jyväskylä Universitet i Finland. Tom Erik Arnkil er uddannet samfundsforsker og lærer og ansat som forskningsprofessor ved Finlands nationale institut for sundhed og velfærd.

Indhold

Hvis man følger klientens fremlægning, må man regne med usikkerhed ; Bekymringer og tidlige dialoger ; Veje til dialogisk praksis ; Åbne dialoger ; Fra forskning til brugervendt praksis ; I dialog med den Anden ; Livet er dialogisk musik : intersubjektivitet ; At forstå respons i multiaktørdialoger ; Dialogisk praksiskultur ; Generalisering af dialogisk praksis ; På vej mod en dialogisk fremtid


Anmeldelser (1)