Gå til indholdBøger / faglitteratur


Detaljer

Seneste udgave, bog


Indhold

  • Finansiering af velfærdssamfundet : beskatning og andre finansieringskilder / Torben M. Andersen

  • Velfærdsstatens finansiering / Jesper Jespersen

  • Hvordan holdes humlebien bedst flyvende? / Jørgen Goul Andersen

  • Veje til flere i arbejde / Lars Andersen

  • En velfærdsstat med flere i beskæftigelse / Jørgen Elmeskov

  • Viden og velfærdsstat : uddannelse og globalisering / Jørgen Elmeskov ; Birgitte Hansen og Bente Hylddahl Fogh

  • Indvandrere, integration og velfærdsstatens fremtid? / Peter Seeberg

  • Øget målretning af velfærdsydelserne / Jørgen Søndergaard

  • Millionen : om flexicurity-modellens bagside / Jørgen Søndergaard ; Stine Bosse, Peter Højland og Lars Haagen Pedersen

  • Tilbagetrækning og pension / Jørn Henrik Petersen og Nina Smith


Anmeldelser (2)


Bibliotekernes vurdering

d. 11. apr. 2006

af

af

Jytte Bræmer

d. 11. apr. 2006

Bogen er en del af serien om velfærdssamfundet, hvor de tidligere tre bind ligesom denne både i titel og indhold indeholder 13 bidrag til forskellige aspekter af velfærdsstaten. De tidligere bind har beskæftiget sig med velfærdsstatens historie, en gennemgang af vigtige reformer på området gennem historien og endelig de vigtigste udfordringer, som vi står overfor for at kunne bevare og videreudvikle den. Dette bind er det første, der udkommer, efter at Velfærdskommissionens rapport er udkommet, og emnet her er hvilke løsninger, der er nødvendige for at imødekomme ovennævnte udfordringer. Forfatterne, økonomer, politologer, sociologer og en enkelt historiker, er ikke enige i omfanget og arten af de nødvendige løsninger. Mange af dem er medlemmer af Velfærdskommissionen, men der er også repræsentanter, som er uenige i dennes konklusioner og anbefalinger. Udover de direkte finansieringsproblematikker, diskuteres mere indirekte tiltag, der er nødvendige som forudsætninger for velfærdsstatens overlevelsesevne. Uddannelse, integration, mere målretning af offentlige ydelser mv. Bogen er tænkt som et debatoplæg, men vil også kunne anvendes i undervisning fortrinsvis på videregående uddannelser, men også på det højeste niveau i de gymnasiale uddannelser.


Berlingske tidende

d. 15. apr. 2006

af

af

Karsten Svensson

d. 15. apr. 2006Informationer og udgaver

2006

Bog

Jørn Henrik Petersen (f. 1944)

Syddansk Universitetsforlag